Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Aikuisten päihde- ja riippuvuuspalvelut tulevilla hyvinvointialueilla -webinaari 9.11.2022

Aikuisten päihde- ja riippuvuuspalvelut tulevilla hyvinvointialueilla -webinaari 9.11.2022

15.9.2022 09:36

Kuntien vastuulle kuuluvat päihde- ja riippuvuuspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Ennen muutosta on tarpeen yhdessä keskustella siitä, miten hyvinvointialueilla turvataan aikuisten päihde- ja riippuvuuspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu. Lisäksi tarvitaan keskustelua siitä, miten kyseiset palvelut integroidaan osaksi muita hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttivat yhdessä vuoden alussa  päihde- ja riippuvuuspalveluita koskevan kuntakyselyn, jolla selvitettiin laajasti muun muassa palveluiden saatavuutta ja järjestämistä manner-Suomen kunnissa. Kyselyn tuloksia ja sen esille nostamia kehittämistarpeita esitellään webinaarissa, sekä myös päihdelainsäädännön uudistamista koskevia muutoksia. Tilaisuudessa kuullaan myös tulevan hyvinvointialueen toimijan ja koulutetun kokemusasiantuntijan puheenvuorot.

Webinaari on osa Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Aika: keskiviikko 9.11.2022 klo 9.00–12.30
Paikka: webinaari

Tavoite

Tulevien hyvinvointialueiden päihde- ja riippuvuuspalveluiden järjestämisen ohjaus ja tukeminen.

Kohderyhmä

Tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien päihde- ja riippuvuuspalveluista vastaavat johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja toimijat sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot

Ohjelma

Tutustu tarkemmin webinaarin ohjelmaan ja esitysmateriaaleihin (valvira.fi).

 

Lisätietoja:


Ylitarkastaja Lilli Autti, Valvira, puh. 0295 209 605 (etunimi.sukunimi@valvira.fi)
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 018 164 (etunimi.sukunimi@avi.fi)