Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Neljä uutta ainetta rajoitettujen vaarallisten aineiden listalle lääkinnällisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteitta koskevaan RoHS–direktiiviin

Neljä uutta ainetta rajoitettujen vaarallisten aineiden listalle lääkinnällisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteitta koskevaan RoHS–direktiiviin

23.6.2015 13:14 / Uutinen

RoHS-direktiiviin lääkinnällisiä laitteita koskevat uudet ainerajoitukset kieltävät neljä ftalaattia vuodesta 2021 lähtien. Uudet rajoitukset on annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015 komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2015/863. Kansallisesti rajoitus pannaan täytäntöön ympäristöministeriön asetuksen muutoksella, joka annetaan viimeistään 2016 komission delegoidun direktiivin mukaisesti.

RoHS-direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten kohteena olevat aineet (nyt rajoitetut aineet mukaan lukien) ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa ovat: Lyijy (0,1 %) Elohopea (0,1 %) Kadmium (0,01 %) Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %) Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %) Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) (0,1 %) Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) (0,1 %) Dibutyyliftalaatti (DBP) (0,1 %) Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) (0,1 %).
 
Aiemmin rajoitetuista aineista ja käyttökielloista myönnettävistä poikkeuksista on säädetty tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella (419/2013) RoHS-direktiivin mukaisesti.

Kesäkuussa 2013 voimaan tullut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-laki) laajeni 22.7.2014 koskemaan myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita. RoHS-direktiivillä (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä kaikissa markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, mukaan lukien lääkinnälliset laitteet vuoden 2019 heinäkuuhun mennessä. Eräät laiteluokat, kuten aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet (esim. implantoitavat sydäntahdistimet) on edelleen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/863 (pdf)

Lisätietoja RoHS-laista Valviran verkkosivuilta  

Lisätietoja:
yli-insinööri Risto Joro, puh. 0295 209 565