Sisältöjulkaisija

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmällä tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä varten toteutettua ohjelmistoa tai järjestelmää, jonka avulla tallennetaan ja ylläpidetään...

Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä

Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä 23.3.2017 14:16 / Uutinen Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin...

Valvira Sairaanhoitajapäivillä: Omavalvonta parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta

Valvira Sairaanhoitajapäivillä: Omavalvonta parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta 23.3.2017 09:49 / Uutinen Hyvä hoito ja hoiva varmistetaan aina...

Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä VATI_Katso myös

VATI 1 -ohje (versio 3.1 päivitetty 21.3.2017) (pdf) VATI 2 -ohje (versio 3.1 päivitetty 21.3.2017) (pdf) VATI 2B -ohje (versio 2.0 päivitetty 31.1.2017) (pdf) Tukesin ja Valviran...

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysyksikön kehittämistoiminnan keskiössä on potilas

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysyksikön kehittämistoiminnan keskiössä on potilas 21.3.2017 09:30 / Uutinen Valvira ja Lounais-Suomen...

Allasvesi_Katso myös

Allasvesiasetuksen soveltamisohje, uima-allasveden laatu ja valvonta (pdf) Valvontatutkimusohjelmamalli (docx) Uimavesivälitteisen epidemian selvittäminen (ohje ja liite) ...

Adoptiojärjestelmä murroksessa?

Adoptiojärjestelmä murroksessa? Merja Vuori 1.3.2017 / päivitetty 20.3.2017 13:51 Lupahakemukset niin kansainväliseen kuin...

Valvojan vinkkelistä nostoartikkeli

Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa 20.3.2017 Mistä valvonnan asiakaslähtöisyydessä oikein on kysymys?

Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa – mistä on kysymys?

Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa – mistä on kysymys? Hanna Ahonen 20.3.2017 / päivitetty 20.3.2017 10:17 ...

Ammattioikeushakemusten ajankohtainen tilanne

Ammattioikeushakemusten ajankohtainen tilanne Valvirasta kysytään usein ammattioikeushakemuksen käsittelyn tilannetta. Julkaisemme alla joka maanantai päivitetyn tiedon siitä, milloin Suomessa...

Ohjeet mainonta

Ohje alkoholimainonnasta PDF, 690 kt (päivitetty 12.11.2014) Alkoholijuomien...

Vesityökortti_Säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994 (finlex.fi) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015 (finlex.fi) Sosiaali- ja...