Sisältöjulkaisija

Valvojan vinkkelistä nostoartikkeli

Mitä kuuluu SosAmha? 19.10.2016 #SosAmhan keskeiset tavoitteet on saavutettu: sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri on valmistunut,...

Uutiskirjeessämme mm. valvojan muuttuvasta toimintaympäristöstä ja SosAmhan toimeenpanosta

Uutiskirjeessämme mm. valvojan muuttuvasta toimintaympäristöstä ja SosAmhan toimeenpanosta 20.10.2016 09:13 / Uutinen Toimintaympäristömme muuttuu....

Uutiskirjeet

Valvira julkaisee uutiskirjeitä ainakin neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Kerromme niissä käytännönläheisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, alkoholihallintoa ja...

Palvelujen käyttäjän ääni kuului EPSOn kokouksessa

Palvelujen käyttäjän ääni kuului EPSOn kokouksessa Riitta Aejmelaeus 18.10.2016 / päivitetty 19.10.2016 13:57 Euroopan...

Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 / päivitetty 19.10.2016 13:04 ...

Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusalojen joukossa on useita koulutuksia, joiden sisältöä ei ole Euroopan unionin tasolla harmonisoitu eli saatettu toisiaan vastaaviksi. Näiden...

Alkoholitilastot vuosi 2016

Alkoholijuomien myynti kesäkuussa 2016 (Excel) Jakelutiet kesäkuussa 2016 (Excel) Anniskelu- ja vähittäismyyntilupien lukumäärä 30.9.2016 (Excel)

Talousvesi_Katso myös

Talousveden laadun turvaaminen muuttuvassa vesitilanteessa (pdf) Klooripitoisuuden laskeminen: Klooripitoisuuden mittaaminen vesijohtovedestä (video), Vesijohtoveden klooripitoisuuden...

Eurooppalainen ammattikortti

Eurooppalaista ammattikorttia voivat tällä hetkellä hakea ainoastaan sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit. Ammattikorttia voivat hakea edellä mainittujen ammattiryhmien edustajat, jotka...

Eurooppalainen ammattikortti Yhteystiedot

Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Maarit Mikkonen puh. 0295 209561 etunimi.sukunimi@valvira.fi

Eurooppalainen ammattikortti Katso myös

 YourEurope –sivusto Ammattipätevyyden direktiivi 2005/36/EY Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/983

Mitä kuuluu SosAmha?

Mitä kuuluu SosAmha? Sanna Rännäli 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 16:44 Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli...