Sisältöjulkaisija

Alkoholi Raportointi Yhteystiedot

alkoholiraportointi@valvira.fi Heikkinen Tiina Rekisteriassistentti puh. 0295209203 etunimi.sukunimi@valvira.fi Nousiainen Merja Rekisteriassistentti puh. 0295209217 ...

hoitoneuvottelu

Keskeinen tekijä hyvässä elämän loppuvaiheen hoidossa on hoitoneuvottelu, johon osallistuvat potilas itse (jos mahdollista), lääkäri, omahoitaja(t) sekä potilaan suostumuksella myös hänen...

Alkoholitilastot vuosi 2016

Alkoholijuomien myynti kesäkuussa 2016 (Excel) Jakelutiet kesäkuussa 2016 (Excel) Anniskelu- ja vähittäismyyntilupien lukumäärä 30.11.2016 (Excel)

Terveysteknologia Suomen kasvun veturina

Terveysteknologia Suomen kasvun veturina Jussi Holmalahti 1.12.2016 / päivitetty 2.12.2016 08:51 Terveysteknologia on...

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköinen asiointi ei toimi

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköisessä asioinnissa on tällä hetkellä tekninen häiriö. Häiriön syytä selvitetään ja siihen etsitään ratkaisua. Pahoittelemme häiriöstä...

Muistutus tai kantelu lisätiedot

Valviran esite: Potilaan oikeudet (pdf) Terveydenhuollon valvonta-asioiden ratkaisulyhennelmiä (valvira.fi) Kantelun seuraamukset (valvira.fi) STM:n tiedote muistutusmenettelyn...

Potilaan oikeudet lisätiedot

Valviran esite: Potilaan oikeudet (pdf) Tyytymättömyys hoitoon (valvira.fi) Hoitotahto (valvira.fi) Alaikäisen potilaan asema (valvira.fi) THL:n Potilaan opas- sivusto ...

Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet 30.11.2016 13:21 Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on...

Laivatarkastukset_Katso myös

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva käsikirja (päivitetty 24.11.2016)  (pdf) Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n...