Valviran ylijohtaja Männistö YTHS:n toimitusjohtajaksi

26.5.2009

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran, ylijohtaja Jukka Männistö (55 v) siirtyy elokuussa 2009 YTHS:n toimitusjohtajaksi.

" Valviran hieno fuusioprosessi on takana. Nyt on luonteva aika vaihtaa vetovastuuta. Siirtymiseni pois Valvirasta liittyy omiin henkilökohtaisiin ajatuksiini siitä, millaisissa työtehtävissä haluaisin jäljellä olevan työurani tehdä. Tähänastisen kokemukseni pohjalta terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen on se alue, joka on lähinnä sydäntäni. YTHS on hieno ja innostava valtakunnallinen terveydenhuollon palveluja tuottava organisaatio, jonka toiminnan kehittämisessä haluan olla aktiivisesti ja avoimin mielin mukana.

Olemme TEOn ja Valviran aikana vuosina 2006 - 2008 kokeneet nopealla aikataululla valtavan suuren ja antoisan muutoksen. Kun tulin TEOon vuonna 2005, niin meitä oli noin 40 ja viraston tehtävät olivat nykyistä huomattavasti suppeammat. Nyt meitä on 170, toimialamme on varsin laaja ja olemme toimialallamme yhä merkittävämpi toimija. Olemme kokeneet paljon yhdessä ja olemme tehneet parhaamme, mutta tekemistä on vielä.

Valvira ja työmoraaliltaan korkeat ja osaavat asiantuntijat mahdollistavat laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan toteuttamisen. Henkilökohtaisesti ne ovat antaneet minulle merkittävän lisän sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kokonaisnäkemykseeni. Tässä yhteydessä haluankin lausua kiitokseni koko Valviran henkilöstölle hyvästä työstä.

Nyt siirtyessäni uusiin haastaviin työtehtäviin haluan kuitenkin viimeaikaisten kokemuksien pohjalta nostaa esille erään mielestäni oleellisen ja varsin ajankohtaisen kysymyksen liittyen Valviran tulevaisuuteen.

Eikö alati lisääntyvien ja yhä haasteellisempien sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävien ja valtion eri tehostamistoimenpiteiden ristiaallokossa olisi vihdoin aika vakavasti miettiä sosiaali- ja terveysalan valvontatyön kaikkien käytettävissä olevien resurssien yhdistämistä yhteen ja samaan valtakunnalliseen organisaatioon? Näin on mm. Ruotsissa tehty.

Suomessa toimialan valvontatyötä tehdään osittain rinnakkain ja päällekkäinkin valtionvarainministeriön hallinnonalaan kuuluvissa lääninhallituksissa ja jatkossa vuoden 2010 alusta uusissa aluehallintoviranomaisorganisaatioissa, sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvassa Valvirassa. Lisäksi valvontatehtäviä on parhaillaan perusteilla olevalla uudella Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella.

Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että yhden vastuullisen toimijan toteuttamana sosiaali- ja terveysalan valvontatyö olisi nykyistä vaikuttavampaa ja tehokkaampaa”, Männistö sanoo.

Ennen nykyisiä tehtäviään Valviran ylijohtajana Männistö toimi 1.5.2005 – 31.12.2008 TEOn ylijohtajana. Tätä aikaisemmin hän toimi vuosina 1991 – 2004 sairaanhoitopiirin johtajan tehtävissä, joista kuitenkin vuodet 2003 – 2004 sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana. 1980-luvulla Männistö toimi noin 10 vuotta liike-elämän palveluksessa pankkisektorilla. Koulutukseltaan Männistö on juristi.


Lisätietoja
ylijohtaja Jukka Männistö, 050 4076381
viestintäpäällikkö Tarja Tamminen, 050 3070256