Vaihtoehtohoitoja tarjonneiden henkilöiden toiminnassa kysymys harhaanjohtavasta palveluista ilmoittelusta – ei luvattomasta lääkärinä toimimisesta

15.6.2012

Ilta-Sanomissa 15.6. olleen jutun otsikosta saa virheellisen käsityksen, että kaksi kiinalaista lääkäriä olisi toiminut luvattomasti lääkäreinä Suomessa. Valviran saamien tietojen mukaan henkilöt eivät ole tehneet lääkärin tehtäviä Suomessa, vaan ovat antaneet erilaisia vaihtoehtohoitoja, joiden antaminen ei ole kiellettyä. Kumpikaan ei ole hakenut Valviralta lupaa toimia lääkärinä Suomessa.

Tapauksissa on kyse harhaanjohtavasta markkinoinnista. Molemmista henkilöistä käytetään netti-ilmoittelussa nimitystä lääkäri, kiinalainen lääkäri tai akupunktiolääkäri Se on kiellettyä, koska Valvira ei ole antanut heille lupaa toimia lääkärinä Suomessa. Toisen henkilön toiminnasta ei verkkosivuilta saa selkeää kuvaa siitä, mitä tehtäviä hän hoitaa. Kyseisen terveydenhuollon toimintayksikön johtajan Valviralle antaman selvityksen mukaan henkilö on antanut ainoastaan erilaisia vaihtoehtohoitoja, eikä ole tehnyt lääkärille kuuluvia tehtäviä. Harhaanjohtavaa verkkosivuilla ilmoittelua ei ole Valviran kehotuksesta huolimatta korjattu, ja Valvira on tehnyt poliisille tutkintapyynnön asiasta.

Toisen henkilön nettisivuillakin henkilö esitellään lääkärinä, mutta sivuilta käy selvästi ilmi, että hän tarjoaa ainoastaan vaihtoehtohoitoja. Valvira sai tiedon tästä henkilöstä keskiviikkona 13. kesäkuuta ja on sen jälkeen kehottanut henkilöä lopettamaan lääkäri-nimikkeen käyttämisen. Tässä tapauksessa on mahdollisesti kysymys siitä, että henkilö ei ole tiennyt toimineensa väärin. Valvira seuraa, korjaako henkilö ilmoitteluaan.

Vaihtoehtohoitoja antavien henkilöiden palveluistaan ilmoittelu ja markkinointi on ongelmallista. Kansalainen voi saada kuvan, että palvelujen tarjoaja olisi terveydenhuollon ammattihenkilö, vaikka ammattihenkilönimitystä ei suoraan käytettäisikään.

Valvira valvoo ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Vaihtoehtohoitoja antavat henkilöt eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joskin joillakin näitä hoitoja antavilla voi olla myös terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus. Valviralla ei ole mahdollisuutta aktiivisesti seurata tuhansien terveydenhuollon toimintayksiköiden verkkosivuilmoittelua. Kuluttajansuojalaki sääntelee mm. markkinointia, jota valvovat Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies.

Vuosittain Valvira tekee poliisille parikymmentä tutkintapyyntöä henkilöistä sen selvittämiseksi, ovatko he syyllistyneet laittomaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvitti vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarvetta vuonna 2009 luovuttamassaan raportissa, jossa muun ohella tuotiin esille vaihtoehtohoitojen markkinointiin ja sen valvontaan liittyvät ongelmat.

Lisätietoja:

Johtaja Tarja Holi, puh. 0295 209 400
Viestintäpäällikkö Tarja Tamminen, puh. 0295 209 302