Tupakointikielto ulkoalueilla järjestettävissä yleisötapahtumissa

8.6.2012

Tupakointikielto ulkoalueilla järjestettävissä yleisötapahtumissa tuli voimaan lokakuussa 2010. Uusi säännös aiheutti epäselvyyksiä viime kesän yleisötapahtumissa ja asiasta on kysytty Valviralta sekä kuntien terveystarkastajilta. Kesäkauden alkaessa asia on jälleen ajankohtainen.

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Esimerkiksi festivaaleilla ja ulkoilmakonserteissa tupakointi on kielletty esiintymislavan edustalla ja sen välittömässä läheisyydessä, jossa yleisö oleskelee paikoillaan ja seuraa esitystä.

Tapahtumanjärjestäjän vastuulla on merkitä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa mahdolliset järjestysmiehet puuttumaan tupakointikiellon rikkomiseen. Ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien tupakointikieltoa on käsitelty lähemmin ohjeessa, joka löytyy Valviran internetsivuilta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mirkka Kivilehto, puhelin 0295 209 608