Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikin internet-hakupalvelu avautuu

2.9.2010

Valvira avaa 9.9.2010 niin kutsutun JulkiTerhikki-palvelun, jonka avulla terveydenhuollon ammattihenkilöistä voi hakea tietyt perustiedot internetin välityksellä. JulkiTerhikki hakee tiedot Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä, Terhikistä. Terhikissä on tällä hetkellä yli 370 000 laillistetun tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot.

JulkiTerhikin tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta helpottamalla työnantajan mahdollisuuksia tarkistaa esimerkiksi työhönottotilanteessa, että valittava henkilö todella on terveydenhuollon ammattihenkilö. JulkiTerhikin avulla myös potilaat ja asiakkaat voivat halutessaan varmistua siitä, että heitä hoitavat henkilöt ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

JulkiTerhikistä voi hakea kerrallaan vain yhden henkilön tiedot. Hakusanana on käytettävä henkilön nimeä tai hänen rekisteröintinumeroaan. Rekisteröintinumero on Valviran henkilölle antama 11-numeroinen luku. Se on eri asia kuin lääkäreiden ja hammaslääkäreiden yksilöintitunnus (entinen SV-numero).

Hakutuloksena saa henkilön nimen ja ammattipätevyyden sekä syntymävuoden (esimerkiksi Kaisa Karttunen, kirurgian erikoislääkäri, syntynyt vuonna 1960, tai Matti Virtanen, naprapaatti, syntynyt vuonna 1970). Jos terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaoikeuksia on rajoitettu, järjestelmä antaa tiedon tästä. Se ei kuitenkaan kerro, mitä rajoitukset koskevat. Sen saa selville soittamalla Valviraan. Jos henkilön toimintaoikeudet on kokonaan poistettu, tai hän ei enää saa käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä, hänen tietojaan ei enää löydy rekisteristä.

Henkilön syntymävuosi ilmoitetaan siksi, että samannimisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä saattaa olla useampia, ja tieto syntymävuodesta voi auttaa valitsemaan useasta henkilöstä sen, jonka tietoja on hakenut. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Epäselvissä tilanteissa voi soittaa Valviraan asian selvittämiseksi.

JulkiTerhikistä ei saa henkilön osoite- eikä työpaikkatietoja. Siitä ei saa myöskään minkäänlaisia luetteloita ammattihenkilöistä, eikä tietoja voida massakopioida. Tämä on estetty tietoteknisin ratkaisuin, mm. siten, että hakija joutuu jokaisen haun yhteydessä kirjoittamaan hakukenttään kahdeksannumeroisen lukusarjan, jonka hän näkee ruudussa hieman vääristyneessä muodossa. Jos hakija kirjoittaa numerot väärin, hän joutuu tekemään uuden haun, jonka yhteydessä on eri numerosarja.

JulkiTerhikistä ei saa mitään sellaista tietoa, jota kuka tahansa ei jo nyt saisi kysymällä Valvirasta. Niin sanotun valelääkäritapauksen jälkeen työnantajat ovat tarkistaneet Valvirasta yli 70 000 terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot. Nyt jokainen voi hakea tiedot itse, myös viikonloppuisin ja mihin kellonaikaan tahansa.

JulkiTerhikki on lakisääteinen palvelu. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei halua tietojensa löytyvän sieltä, hänen on luovuttava ammatinharjoittamisoikeudestaan tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käytöstä.

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella nimikesuojauksen saaneita, ovat esimerkiksi lähihoitajat. Suurin osa heistäkin on Terhikki- rekisterissä, mutta eivät aivan kaikki. Kaikki lähihoitajat ovat kuitenkin terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Tietoturvallisuus on varmistettu

JulkiTerhikin tiedot päivitetään Terhikki-rekisteristä kerran vuorokaudessa. Tiedot kulkevat aina vain Terhikistä JulkiTerhikkiin. Terhikin tietoja ei voi muuttaa JulkiTerhikin kautta. Tietojen päivittämisessä käytetään suojattua tietoliikenneyhteyttä.

JulkiTerhikkiin siirretään vain ne tiedot joita voidaan esittää palvelun hakutuloksina. Muiden kuin välttämättömien tietojen siirtäminen JulkiTerhikkiin on estetty käyttöoikeuksilla. Palvelun palvelimet sijaitsevat vartioiduissa laitetiloissa ja palvelun toimivuutta valvotaan ympäri vuorokauden.

Demo halukkaille

Esittelemme toimittajille järjestelmän toimintaa torstaina 2.9.2010 klo 12.00 kokoushuoneessa Maa-artisokka ja vielä perjantaina 3.9.2010 klo 11.00 kokoushuoneessa Monitoimitila B. Valviran osoite on Lintulahdenkuja 4, Helsinki.

Lisätietoja JulkiTerhikistä:

Lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, puhelin (09) 7729 2121, 050 917 9326
Ylitarkastaja Sinikka Mettälä-Nurminen, puhelin (09) 7729 2126
Ylitarkastaja Pia Setälä, puhelin (09) 7729 2152

Pyydämme, että ilmoitatte etukäteen, jos tulette demoon:

Ylitarkastaja Sari Tiinanen, puhelin (09) 7729 2165
Viestintäpäällikkö Tarja Tamminen, puhelin (09) 7729 2185, 050 307 0256