Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lyhytnimeksi Valvira

3.10.2008

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ensi vuoden alussa syntyvä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto keskittää sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen lupahallinnon ja valvonnan yhteen virastoon. Viraston perustamista koskeva yleishallintolakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt viraston lyhytnimeksi nimen Valvira.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen yhdistyessä syntyy uusi korkean tason asiantuntijavirasto, jossa on ensi vuonna yli 150 työntekijää. Vuoden 2010 alussa virastolle tulee myös sosiaalihuollon valtakunnallisia valvontatehtäviä, mikä kasvattaa viraston henkilökuntaa 11 hengellä. Myös suunniteltu lääkealan organisaatiouudistus toisi virastolle uusia tehtäviä.

Viraston perustehtävänä on edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Viraston visioksi vuoteen 2015 olemme asettaneet, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien oikeusturva ja palvelujen laatu ovat EU:n huipputasolla ja väestön terveyttä vaarantavat riskit on minimoitu.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Annika Kutilainen, STTV, puh. (09) 3937 2714,
GSM 050 5535543

Ylijohtaja Jukka Männistö, TEO, puh. (09) 77292100,
GSM 050 4076381

Tiedottaja Eija Iivari, STTV, puh. (09) 3967 2787,
GSM 050 5939 558

Tiedottaja Tarja Tamminen, TEO, puh. (09) 77292185,
GSM 050 3070256