EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkäreiksi valmistuneiden tutkintojen tarkistaminen jatkuu

1.2.2012

Valvira käynnisti 28.11.2011 projektin, jossa tarkistetaan kaikkien Suomessa lääkärinoikeudet saaneiden, EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden lääkäreiden tutkintojen oikeellisuus. Tutkinnot selvitetään kahdenkymmenen vuoden ajalta. Projektille on nyt myönnetty jatkoaikaa 31.3.2012 saakka.

Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin, on merkitty noin 24 500 lääkärin tiedot. Heistä noin 3 500 on saanut koulutuksensa ulkomailla. EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen on saanut noin 800 lääkäriä. Tutkintoja on suoritettu 48 EU/ETA-valtioihin kuulumattomassa maassa. Joissakin maissa tutkintoja on lisäksi suoritettu useissa yliopistoissa. Valtaosa tutkinnoista (538) on suoritettu nykyisen Venäjän alueella. Seuraavaksi eniten tutkintoja on Ukrainasta (30), Turkista (24) ja Irakista (22).

Tähän mennessä selvitykset on saatu runsaasta 200 lääkäristä, eli lääkäreistä neljäsosan tutkinnot on selvitetty. Kaikkien selvitettyjen henkilöiden tutkinnot on asianmukaisesti suoritettu.

Selvitystyö vie aikaa, koska selvityspyyntökirje on lähetettävä kaikkiin yliopistoihin. Vastausten saaminen kestää usein kauan ja niitä joudutaan todennäköisesti monista paikoista pyytämään uudestaan sekä kirjeitse että puhelimitse. Tutkintoja voidaan joutua selvittämään myös paikanpäällä.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Ritva Kujala, puh. 0295 209 315