Ensimmäiset sairaanhoitajat saaneet rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä

10.7.2012

Valvira on myöntänyt 38 sairaanhoitajalle rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden.

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttää, että hänellä on riittävä työkokemus, ja hän on suorittanut ammattikorkeakoulussa asetuksen edellyttämän lisäkoulutuksen, joka vastaa vähintään 45 opintopistettä. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan kolmen vuoden työkokemus viiden vuoden aikana niissä tehtävissä, joihin lääkkeen määräämisoikeus on sidottu. Sairaanhoitajan on oltava työsuhteessa terveyskeskukseen, ja hänellä pitää olla terveyskeskuksen vastaavan lääkärin kirjallinen määräys, jossa määritellään lääkkeet, joita hänellä on oikeus määrätä. Sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin. Tieto rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta ei näy ammattihenkilörekisterin julkisesta osiosta, JulkiTerhikistä.

Lääkkeet, joita sairaanhoitajat ovat oikeutettuja määräämään, on lueteltu asetuksessa. Sairaanhoitajat saavat määrätä akuuttivastaanotolla mm. antibiootteja virtsatieinfektioon ja angiinaan. Neuvolassa he voivat määrätä eräitä rokotteita sekä ehkäisypillereitä. Lisäksi he voivat uusia lääkärin ohjeiden mukaisesti tiettyjä kroonisiin sairauksiin, kuten diabetekseen ja verenpainetautiin, tarkoitettuja lääkkeitä.

Sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä on sidottu työpaikkaan; uudessa työpaikassa hänen on saatava uusi määräys terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä. Myös optikoilla ja suuhygienisteillä on lisäkoulutuksen jälkeen oikeus määrätä tiettyjä lääkkeitä vastaanotollaan käytettäväksi. Ensimmäiset optikot ovat saaneet oikeuden lääkkeiden määräämiseen jo viime vuodenvaihteessa.

Rajattua lääkkeenmääräämistä koskevat säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin tulivat voimaan heinäkuussa 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus lääkkeen määräämisestä tuli voimaan vuoden 2011 alussa samoin kuin valtioneuvoston antama asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta.

Lisätietoja:
Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500