Alkoholilupien peruutusten määrä Suomessa entisellään, tarkastusmäärät laskivat

27.1.2011

Valviran kartoituksen mukaan vuoden 2010 aikana aluehallintovirastot peruuttivat pysyvästi yhteensä 51 alkoholijuomien anniskelulupaa ja 91 lupaa peruutettiin määräajaksi. Lupia peruutettiin keskimäärin saman verran kuin aikaisempina vuosina.

Vähittäismyyntilupia aluehallintovirastot peruuttivat pysyvästi 14 ja 13 lupaa peruutettiin määräajaksi. Yhden Alko Oy:n myymälän vähittäismyyntilupa peruutettiin määräajaksi.

Pysyvissä peruutuksissa on tavallisimmin kyse siitä, että luvanhaltijalla ei enää ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa. Määräaikaisten peruutusten syiden kirjo on monipuolisempi ja niissä painottuvat alkoholipoliittiset syyt, kuten alkoholijuomien myynti tai anniskelu alaikäisille tai selvästi päihtyneille.

Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2010 koko maassa valvontatarkastuksia alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin kuudesosan vähemmän kuin keskimäärin edellisten kolmen vuoden aikana.  Vuonna 2010 aluehallintovirastot tekivät yhteensä noin 6 000 valvontatarkastusta, kun kunakin kolmena edellisenä vuotena ne tekivät yli 7 200 tarkastusta.  Poikkeamat tarkastusmäärien kehityksessä ovat aluehallintovirastojen välillä suuria. Tarkastusmäärien vähentymiseen on vaikuttanut aluehallintovirastojen resurssien väheneminen.

Alkoholiviranomaiset keskittävät valvontaa entistä enemmän ns. riskikohteisiin vuoden 2011 aikana. Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä valmistelema valtakunnallinen alkoholihallinnon valvontaohjelma sisältää seurantamallin, jolla tehostetaan valvontatyön vaikuttavuutta. Riskikohteiksi luokitellaan esimerkiksi kohteet, joista muu viranomainen on antanut tarkastusvinkin tai aluehallintovirasto on joutunut aikaisemmin puuttumaan valvontakohteen omavalvonnan laiminlyönteihin.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä mainontaa ja myynninedistämistä alueillaan. Valviran tehtävänä on ohjata ja kehittää aluehallintovirastojen hoitamaa alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallintoa ja valvontaa sekä alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen valvontaa koko maassa.

 
Anniskelulupaperuutukset

Vähittäismyyntilupaperuutukset
  määräajaksi pysyvästi määräajaksi pysyvästi
2005 77 51 16 4
2006 93 32 10 8
2007 77 54 25 6
2008 95 55 18 9
2009 72 83 11 27
2010 91 51 12 14

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Janne Tapola, (09) 7729 2430, Valvira

Aluehallintovirastokohtaiset yhteyshenkilöt:

Itä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala):
ylitarkastaja Toni Tuomainen. Puhelin: 040 728 8065

Lapin aluehallintovirasto:
ylitarkastaja Esko Lind. Puhelin: 0400 990 253

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa):
alkoholitarkastaja Lauri Seppänen. Puhelin: 040 744 6419

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Uusimaa):
ylitarkastaja Jarmo Castrén. Puhelin: 050 456 4165

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala):
ylitarkastaja Esa Tommiska. Puhelin: 050 456 0672

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Kanta-Häme ja Päijät-Häme):
tarkastaja Kimmo Temonen. Puhelin: 040 540 1871

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Pirkanmaa):
alkoholitarkastaja Henna Ekman. Puhelin: 040 724 2008

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Keski-Suomi):
ylitarkastaja Anneli Virtanen. Puhelin: 040 505 7962

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keskipohjanmaa):
ylitarkastaja Esa Pihlajamäki. Puhelin: 0400 868 402

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Varsinais-Suomi ja Satakunta):
alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki. Puhelin: 040 762 5872

Osa aluehallintovirastoista tiedottaa erikseen omasta toiminnastaan.