Varmennepalvelut siirtyvät Valvirasta Väestörekisterikeskukseen

30.11.2010

Valviran tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja varmennepalvelujen tuottajana siirtyvät 1.12.2010 Väestörekisterikeskukselle. Varmennepalvelut ovat osa terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita. Varmenteita ja toimikortteja käytetään sähköisiä potilas- ja lääkemääräystietoja käsittelevien henkilöiden ja organisaatioiden tunnistamiseen sekä sähköisten asiakirjojen allekirjoittamiseen ia tietoliikenteen salaamiseen.

Väestörekisterikeskuksesta tulee terveydenhuollon lakisääteinen varmentaja, joka vastaa myös terveydenhuollon ja apteekkien henkilöstön varmennehakemusten rekisteröinnistä.

Valviralle jäävät edelleen valtakunnallisissa tietojärjestelmissä tarvittavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisteri) tietoihin perustuvat rooli- ja attribuuttitietopalvelut sekä ns. Valvira-koodistot. Attribuuttipalvelun välityksellä terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit saavat terveydenhuollon ammattihenkilön roolitietoja, kuten esimerkiksi koulutusta ja ammattioikeuksia koskevia tietoja.

Valvira ylläpitää nykyistä varmennejärjestelmää laissa säädetyllä tavalla varajärjestelmänä ja sairaanhoitopiirien organisaatiovarmenteiden tuottamista varten enintään 30.6.2012 saakka. Järjestelmän sulkemisen jälkeen Valviran varmenteita ja kortteja ei enää voi käyttää.

Valviran nykyisellä järjestelmällä tuotetaan 1.12.2010 lukien uusia varmenteita ja kortteja rajoitetusti ainoastaan niitä jo aikaisemmin käyttäneille organisaatioille.

Varmentamista koskeva tiedottamisvastuu siirtyy myös Väestörekisterikeskukselle. Sen Fineid-sivustolla (www.fineid.fi) julkaistaan erillinen terveydenhuollon varmennepalveluiden osio, joka linkitetään omaksi kokonaisuudekseen myös Valviran varmennesivuille osoitteeseen www.valtteri.fi. Valvira tiedottaa oman varmennejärjestelmänsä toiminnasta ja sen päättymisestä Valtteri-sivustollaan. Siellä on myös yksityiskohtaisempi varmentajan vaihtumiseen liittyvä tiedote.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Maijaliisa Aho, puhelin 050 9179 325