Valvira selvittää jälkitarkastuskäytäntöjä ja ohjaa sairaanhoitopiirejä lainmukaiseen menettelyyn niiden järjestämisessä

22.2.2012

Eduskunnan oikeusasiamies on 13.1.2012 tehnyt päätöksen (Dnro 3283/4/10), jossa hän on todennut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Silmätautien klinikan ja HYKS Jorvin sairaalan menettelyn olleen lainvastaista, kun ne ovat ohjanneet potilaan leikkauksen jälkitarkastukseen yksityissektorille potilaan omalla kustannuksella. Oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että lääketieteellisesti perustellun toimenpiteen jälkitarkastus on osa hoitokokonaisuutta, ja se kuuluu julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuuseen.

Jos julkinen terveydenhuolto ei voi itse tehdä jälkitarkastusta, sen on hankkittava palvelu joko muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Potilas maksaa jälkitarkastuksesta saman verran kuin julkisessa terveydenhuollossa, vaikka tarkastus tehtäisiinkin yksityissektorilla. 

Potilas voi tietenkin halutessaan mennä jälkitarkastukseen suoraan yksityiselle palvelujen tuottajalle omalla kustannuksellaan. Jotta potilas voisi käyttää tätä valinnanvapauttaan, hänelle on kerrottava, että hänellä on oikeus saada tarpeellinen jälkitarkastus julkisen terveydenhuollon järjestämänä. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Valvira on todennut aiemmin oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa sekä eräiden selvittämiensä valvonta-asioiden yhteydessä, että jälkitarkastuskäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea. Osa julkisen terveydenhuollon yksiköistä hoitaa itse jälkitarkastukset, osa ohjaa potilaat yksityissektorille potilaan omalla kustannuksella. Vaihtelevan käytännön vuoksi potilaiden yhdenvertainen oikeus tarpeellisiin jälkitarkastuksiin julkisessa terveydenhuollossa ei tällä hetkellä toteudu.

Valvira selvittää kevään 2012 aikana jälkitarkastuskäytäntöjä eri sairaanhoitopiireissä, ja ohjaa niitä toimimaan säännösten edellyttämällä tavalla. Valvira antaa oikeusasiamiehelle selvityksen näistä toimenpiteistä ja selvitysten tuloksesta toukokuun 2012 loppuun mennessä.

Jos julkisen terveydenhuollon potilaalla on kysyttävää oman hoitonsa jälkitarkastuksen järjestämisestä, Valvira pyytää kääntymään asiassa sen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan puoleen, missä kyseessä oleva hoito on tapahtunut.

Lisätietoja:

Lakimies Maria Färkkilä, 029 5209 424

Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, 029 5209 401