Valvira pyytää neljältä sairaanhoitopiiriltä selitystä hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn viiveistä

17.3.2010

Valvira on pyytänyt 4.3.2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä selvitystä ja selitystä hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyyn liittyvissä asioissa. Selitykset ja selvitykset on annettava 26.3.2010 mennessä.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä oli THL:n selvityksen mukaan viime vuoden lopussa (tilanne 31.12.2010) ongelmia lähetteiden käsittelyajoissa. Hoitotakuulain mukaan lähetteet on käsiteltävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan. Kaikilta sairaanhoitopiireiltä pyydettiin myös selvitystä ja selitystä liian pitkistä hoitojonoista yleensä, ja kaikilta muilta paitsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä selitystä ja selvitystä myös siitä, miksi joillakin erikoisaloilla merkittävän monet potilaat olivat joutuneet odottamaan hoitoonpääsyä yli kuusi kuukautta.

Valvira harkitsee ensisijaisesti, että se antaisi HUSin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireille määräyksen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn saattamisesta lain edellyttämälle tasolle ja velvoittaisi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän noudattamaan määräystä sakon uhalla.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille Valvira harkitsee ensisijaisesti antavansa määräyksen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsemisen saattamisesta lain edellyttämälle tasolle. Määräykseen ei sisältyisi sakon uhkaa.

Ongelmallisimmat erikoisalat

HUSissa lähetteiden käsittelyajat olivat liian pitkiä seuraavilla erikoisaloilla: aikuispsykiatria, anestesiologia, foniatria, fysiatria, lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykologia, psykologia ja silmätaudit. Myös silmätautien hoitoa jonotettiin kauan; yli neljännes jonossa olleista oli jonottanut yli kuusi kuukautta.

Pohjois-Pohjanmaalla lähetteiden käsittely venyi aikuispsykiatriassa, lastentaudeissa ja neurokirurgiassa. Yli 16 prosenttia kirurgiseen hoitoon jonottaneista oli jonottanut yli puoli vuotta.

Kanta-Hämeessä lähetteiden käsittely oli ongelmana anestesiologiassa, fysiatriassa, hammas-, suu- ja leukasairauksissa, iho- ja sukupuolitaudeissa, kirurgiassa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa, sisätaudeissa sekä syöpätaudeissa ja sädehoidossa. Hoitoonpääsyä jonotettiin erityisesti psykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa.

Keski-Pohjanmaalla lähetteiden käsittely viipyi anestesiologiassa, fysiatriassa, kirurgiassa, syöpätaudeissa ja sädehoidossa sekä yleislääketieteessä.

Lisätietoja:
Lakimies Kirsi Liukkonen, puhelin (09) 77292111
Lakimies Leena-Maija Vitie, puhelin (09) 77292113