Valvira haluaa myös alun perin paperimuotoiset reseptit sähköiseen arkistoon

10.6.2009

Valvira on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia täydennettäisiin siten, että myös paperimuodossa laaditut lääkemääräykset ja niiden tiedot toimitetuista lääkkeistä olisi liitettävä sähköisessä muodossa reseptikeskukseen silloin, kun lääke toimitetaan asiakkaalle.

Kaikkien lääkemääräysten löytyminen reseptikeskuksesta helpottaisi Valviran työtä silloin kun se selvittää, onko joku lääkäri tai hammaslääkäri määrännyt epäasianmukaisesti esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä eli PKV-lääkkeitä. Nyt Valvira joutuu tällaisia epäilyjä selvittäessään laittamaan reseptikyselyn niihin apteekkeihin, joista voidaan epäillä ostetun lääkärin määräämiä lääkkeitä. Tapauksesta riippuen mahdollisia apteekkeja voi olla kymmeniä, pääkaupunkiseudulla jopa satoja. Toisaalta lääkkeitä on voitu hakea apteekeista, joille reseptikyselyä ei osata edes tehdä.

Valviran terveydenhuollon valvonta-asioista nimenomaan apteekkien, työnantajien ja muiden vastaavien ilmoituksella vireille tulleiden, usein reseptiselvityksiä vaativien, asioiden lukumäärä on kasvanut eniten.

Sähköisestä reseptiarkistosta Valvira saisi yhdellä kyselyllä tarvitsemansa tiedot. Ongelmana on, että melko monet ongelmallisista PKV lääkerepteistä ovat itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivienlääkäreiden tai hammaslääkäreiden määräämiä, ja heille sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto on vapaaehtoista, elleivät he toimi jonkun terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa.