Valvira antoi määräyksiä noudattaa hoitotakuuta, kahta määräystä tehostettiin sakon uhalla

21.5.2010

Valvira antoi määräyksiä noudattaa hoitotakuuta, kahta määräystä tehostettiin sakon uhalla

Valvira antoi 12. toukokuuta neljälle sairaanhoitopiirille määräyksen saattaa hoitoon pääsy lain mukaiselle tasolle viimeistään 31.10.2010 mennessä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille annettua määräystä tehostettiin kahden miljoonan euron ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin määräystä 500 000 euron sakon uhalla. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja kuntayhtymälle annettuihin määräyksiin ei sisältynyt sakon uhkaa.

Yli puoli vuotta hoitoa jonottaneiden lisäksi sairaanhoitopiireillä oli ongelmia lähetteiden käsittelyajoissa. Lain mukaan lähetteet on käsiteltävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun ne ovat tulleet sairaalaan.

Sairaanhoitopiirien on annettava 15.11.2010 mennessä selvitys Valviralle siitä, miten hoitoon pääsy ja lähetteiden käsittely on saatettu lain edellyttämälle tasolle.

Valviran antamiin määräyksiin sisältyy nyt ensimmäistä kertaa velvoite huolehtia siitä, että hoitoon pääsee lain edellyttämissä aikarajoissa myös jatkossa. Määräyksellä pyritään eroon niin sanotusta kuminauhailmiöstä eli siitä, että sairaanhoitopiirit korjaavat hoitoonpääsytilanteen tilapäisesti saatuaan asiaa koskevan määräyksen, mutta antavat jonojen jälleen kasvaa, kunnes saavat seuraavien hoitoonpääsyä koskevien seurantatietojen perusteella uuden määräyksen hoitotakuulainsäädännön noudattamisesta.


Lisätietoja:
Lakimies Kirsi Liukkonen, puhelin (09) 7729 2111
Lakimies Leena Vitie, puhelin (09) 7729 2113