Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta Valviran yhteyteen lokakuun alussa

30.9.2010

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) aloittaa toimintansa Valviran yhteydessä 1.10.2010.  Toimikunta jatkaa aiemmin sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) yhteydessä toimineen lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston työtä, mutta lääketieteellisen tutkimuslain muutoksen myötä sen tehtävät ovat laajentuneet.

Toimikunta tukee, seuraa ja ohjaa alueellisten eettisten toimikuntien työtä sekä toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Valtakunnallisen toimikunnan tehtävänä on antaa eettinen arvio kaikista Suomessa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista, ellei se siirrä lausunnonantoa alueelliselle eettiselle toimikunnalle.

Lääketieteellisen tutkimuslain soveltamisala laajenee lokakuun alusta. Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoito- ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi tehdään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden eettisissä toimikunnissa.

Toimikunnan yhteystiedot 1.10.2010 lukien ovat:

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

postiosoite:
PL 210, 00531 Helsinki

puh./vaihde:
09 772 920

Sähköposti:
tukija(at)valvira.fi

Internet-osoite:
www.tukija.fi