Tupakan esilläpitokielto voimaan - Sähkötupakan mainonta lainvastaista

22.12.2011

Tupakkalain mukaan Valviran tehtävänä on mm. ohjata kuntia tupakkalain toimeenpanossa ja valvoa myös tupakan mainonnan ja myynninedistämiskiellon noudattamista.

Lokakuussa 2010 voimaantulleessa tupakkalaissa on säännös, jonka perusteella tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyynnissä on kiellettyä 1.1.2012 alkaen. Valvira on antanut tupakkatuotteiden vähittäismyyjille ohjeen esilläpitokiellosta ja myynnin järjestelyistä sekä internet-kaupasta mainonta- ja esilläpitokiellon näkökulmasta. Kunnat valvovat toimialueellaan esilläpitokiellon noudattamista.

Valviran tiedote esilläpitokiellosta

Valviran ohje tupakkatuotteiden esilläpidosta

Valviran ohje tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden internetkaupasta mainonta- ja esilläpitokiellon näkökulmasta

Sähkötupakan mainonta on tupakkalain vastaista

Sähkötupakkalaitteita ja niissä käytettäviä nikotiinittomia nesteitä myyvä yhtiö on mainostanut tuotteitaan radiossa ja lehdissä.

Sähkötupakkalaite muistuttaa muodoltaan läheisesti oikeaa savuketta, joten sen mainonta on tupakkalain mukaan kielletty. Myös tupakan vastikkeena pidettävän nikotiinittoman nesteen mainonta on tupakkalain vastaista.

Valvira on useaan otteeseen huomauttanut yhtiölle, että sen myymien sähkötupakkalaitteiden ja
niissä käytettävien nikotiinittomien nesteiden mainonta on tupakkalaissa säädetyn
mainonta- ja muun myynninedistämisen kiellon vastaista. Tästä huolimatta yhtiö on järjestänyt sähkötupakkaa ja siinä käytettävää nikotiinitonta nestettä koskevan mainoskampanjan muun muassa radiossa ja lehdissä.

Valvira on 21.12.2011 tekemällään väliaikaisella määräyksellä kieltänyt yhtiötä jatkamasta radio- ja lehtimainontaa. Valvira on kieltänyt yhtiötä muutenkaan tilaamasta tai toimeenpanemasta sähkötupakkalaitteita ja niissä käytettäviä nesteitä koskevia mainoksia lehdistössä, radiossa tai televisiossa.

Kieltoa on noudatettava 85 000 euron sakon uhalla.

Lisätiedot: lakimies Laura Terho, puh. 09 7729 2502.