Terveydenhuollon varmennepalvelut

8.7.2011

Terveydenhuollon varmentajan vaihtuminen

Valviran tehtävät terveydenhuollon varmentajana siirtyivät Väestörekisterikeskukseen (VRK) 1.12.2010 alkaen. Valviran järjestelmästä on 1.12.2010 lukien tuotettu uusia varmenteita ja kortteja rajoitetusti, ainoastaan niitä jo aikaisemmin käyttäneille organisaatioille. Lisätietietoja terveydenhuollon varmentajan vaihtumisesta ja varmennepalveluiden tuottamisesta vuoden 2011 aikana on saatavissa Valviran tiedotteesta 30.11.2010.

Varmennekorteista aiheutuvat kustannukset

Jos varmennekortteja tilataan muulle henkilöstölle kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille ja potilastietoja käsitteleville muille toimihenkilöille, peritään myönnettävien varmennekorttien kustannukset toistaiseksi kortit tilaavalta organisaatiolta.

Valviran varmennejärjestelmä suljetaan 31.12.2011

Valviran varmennejärjestelmä suljetaan 31.12.2011, minkä jälkeen Valviran järjestelmästä myönnettyjä Valviran tai sairaanhoitopiirien omia varmenteita ja varmennekortteja ei voi käyttää. Järjestelmän sulkeminen edellyttää, että kaikki järjestelmästä myönnetyt Valviran ja sairaanhoitopiirien käytössä olevat varmenteet ja kortit korvataan VRK:n terveydenhuollon varmenteilla ja korteilla 1.12.2011 mennessä. Alkuvuoden 2011 aikana Valvira ja VRK ovat valmistelleet varmenteiden ja korttien vaihtamismenettelyitä, ja ensimmäiset varmenteiden ja korttien vaihdot on toteutettu kevään kuluessa. Valvira on 6.7.2011 informoinut kyseisiä sairaanhoitopiirejä tarkemmin järjestelmän sulkemiseen sekä varmenteiden ja korttien vaihtamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Varmenteiden ja korttien vaihdon käynnistämiseksi ja aikatauluttamiseksi Valvira pyytää Valviran varmennejärjestelmästä tuotettuja varmenteita ja kortteja käyttäviä sairaanhoitopiirejä olemaan yhteydessä jäljempänä mainittuihin VRK:n yhteyshenkilöihin elokuun 2011 aikana. VRK:n laatima korttien vaihtamisen ennakkosuunnitelma edellyttää, että VRK:n ja kunkin sairaanhoitopiirin väliset asiakas- ja rekisteröintisopimukset sekä rekisteröintikoulutus toteutetaan syyskuun 2011 loppuun mennessä.

Korttienvaihtomenettelystä saa tarkempia tietoja VRK:sta, jossa yhteyshenkilönä varmenteiden ja korttien vaihdon organisoinnin osalta toimii Ari Häkli (puh. 09 2291 6686 ja 050 5729 535) sekä rekisteröinnin ja massarekisteröintimenettelyn osalta Mika Pohjolainen (puh. 09 2291 6753 ja 050 3404 683), Atte Pirttilä (puh. 09 2291 6655 ja 050 4658 722) ja Jukka Kuha (puh. 09 2291 6626 ja 050 3404 586). VRK:n teknisen tuen yhteysosoite on vptuotanto@vrk.fi. Valviran yhteyshenkilönä järjestelmän sulkemisen ja korttien vaihtamisen osalta toimii Maijaliisa Aho (puh. 09 7729 2118 ja 050 9179 325).