Kemikaalivalvontaa keskitetään Tukesiin

17.12.2010

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloittaa toimintansa 1.1.2011, kun nykyiseen Turvatekniikan keskukseen liitetään kemikaalituotevalvontatehtävät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Elintarviketurvallisuusvirastosta Evirasta. Nykyisen Turvatekniikan keskuksen tehtävät ja kemikaalien tuotevalvontatehtävät muodostavat uuden Tukesin turvallisuustehtävien kokonaisuuden.

Lataa tiedosto

Sidosryhmatiedote_suomi.pdf