Julkisen vallan käyttö ja M1-tarkkailulähete

10.8.2010

Kuopion hallinto-oikeuden kesäkuussa antama päätös, joka koski potilaan määräämistä tahdonvastaiseen hoitoon virheellisin perustein, on aiheuttanut paljon kysymyksiä Valviralle.

Valvira katsoo, että päätös ei aiheuta muutoksia aiemmin antamiimme ohjeisiin, mutta olemme täydentäneet ohjeita seuraavasti:

Julkisen vallan käyttö ja M1-tarkkailulähetteet