Tupakka

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta.

Näiltä sivulta löydät tietoa niistä tupakkavalvontaan kuuluvista asioista, joita hoidetaan Valvirassa. Tällaisia tietoja ovat mm. tupakan myyntiä ja mainontaa koskeva ohjeistus sekä ohjeistus tupakan myynnin omavalvontasuunnitelman laatimista varten. Sivuilta löytyy tietoa myös tupakkatuotteiden tuotevalvonnasta sekä tupakointikielloista ja -rajoituksista.

Kunta valvoo tupakkalain ja sen säännösten toteutumista alueellaan. Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Valvira valvoo tupakkatuotteiden mainontakiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa.Valviran tehtäviin kuuluu myös tupakkatuotteiden myynnin valvonta mm. niiltä osin kuin se koskee tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä.

Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalain noudattamista työpaikoilla.

Poliisi valvoo tupakkalainsäädännön toteutumista julkisissa yleisötilaisuuksissa, ja tulli valvoo tupakkatuotteiden maahantuontia.

Jaa tämä sivu

Yhteystiedot

tupakka@valvira.fi

Tupakointikiellot - ja rajoitukset, valvontaohjelma, tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupia, ainesosia, tuotevalvontaa  ja  paloturvallisuutta koskevat asiat

Ylitarkastaja Reetta Honkanen, puh 0295 209 630

Mainonta ja markkinointi

Lakimies Johanna Haapala-Mrena, puh. 0295 209 616

Lakimies Jonna Aaltonen, puh. 0295 209 620