Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu

Valviran ylläpitämän Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin eli Terhikki-rekisterin julkinen tietopalvelu perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ja asetukseen. Tietopalvelusta voit tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee heille suoraan koulutuksen perusteella.  Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Hakuohjeita

Voit hakea rekisteristä tietoja vain yhdestä henkilöstä kerrallaan. Hakusanana toimii joko haettavan henkilön nimi tai hänen rekisteröintinumeronsa.

Rekisteröintinumero on 11-numeroinen numerosarja, joka on eri asia kuin yksilöintitunnus eli entinen SV-numero.

Nimen oikeinkirjoitus vaikuttaa siihen, onnistuuko haku. Ulkomaisissa nimissä on usein etuliitteitä ja erikoismerkkejä, esimerkiksi heittomerkkejä (´`), tai aksenttimerkkejä (^). Voit kirjoittaa nimet kokonaan ilman niitä. Jos kuitenkin käytät erikoismerkkejä, nimet on kirjoitettava täsmälleen oikein, tai hakujärjestelmä ei tunnista nimiä.

Voit kirjoittaa sukunimen myös ilman etuliitettä (esimerkiksi von). Hakuun on kirjoitettava ainakin yksi etunimi, mutta sen ei tarvitse olla ensimmäinen etunimi. Hakusanoissa ei voi käyttää niin kutsuttuja jokerimerkkejä (esimerkiksi *).

Hakutulokset

Haun tuloksena saat tiedon kysymäsi henkilön ammattipätevyydestä (esimerkiksi kirurgian erikoislääkäri, koulutettu hieroja) ja hänen syntymävuodestaan.

Nimen ja syntymävuoden lisäksi henkilöstä voi tulla tieto, että hän toimii määräaikaisella luvalla. Kyseessä on silloin terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Osalle heistä Valvira myöntää aluksi määräaikaisen toimintaluvan. Määräajan loputtua näiden henkilöiden tietoja ei enää löydy rekisteristä.

Haun tuloksena voi olla myös tieto, että henkilön oikeuksia toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä on rajoitettu. Rajoituksen sisällöstä saat tarkempaa tietoa seuraavista Valviran numerosta 0295 209 550 tai sähköpostilla osoitteesta terhikki@valvira.fi

Voit kysyä muitakin hakutuloksiin liittyviä asioita edellä mainituista puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta.

Jos henkilön oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä tai käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön nimikettä on poistettu kokonaan, häntä ei löydy ammattihenkilörekisteristä.

Terveydenhuollon opiskelijat

Terveydenhuollon opiskelijoista tietopalvelusta löytyvät lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat siinä vaiheessa, kun he ovat oikeutettuja tilapäisesti toimimaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä.  

Ilmoita havaitsemasi virheet ja puutteet

Koska Terhikki-rekisterin julkinen tietopalvelu on uusi järjestelmä, sen antamissa tiedoissa saattaa alkuvaiheessa olla puutteita tai virheitä. Jos havaitset puutteen tai virheen, ota ystävällisesti yhteyttä rekisterin pääkäyttäjään, puhelin 0295 209 540 tai sähköpostilla terhikki@valvira.fi.