Terhikki-rekisteri

Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa.

Tarkempi rekisterin tietosisältö on kerrottu rekisteriselosteessa.

Ammatinharjoittamistietoja voi tiedustella Valviralta puh. 0295 209 111.

Terhikki -rekisteristä voidaan tietyin edellytyksin luovuttaa samanaikaisesti myös useampaa henkilöä koskevia tietoja ns. massaluovutuksena. Tiedustelut osoitteesta terhikki(a)valvira.fi.

Lomake (Suomi.fi): Tietojen luovutuspyyntö terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki-rekisteri)