Saavuitte sivuillemme osoitteesta www.teo.fi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) yhdistyivät vuonna 2009 uudeksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirastoksi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi (Valvira)

Jatka Valviran etusivulle.

Ni har kommit till våra sidor från www.teo.fi

Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) sammanslogs i 2009 till ett centralt ämbetsverk - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) - under social- och hälsovårdsministeriet.

Valviras sidor finns här.

You were redirected from www.teo.fi

The National Authority for Medicolegal Affairs (TEO) and the National Product Control Agency for Welfare and Health (STTV) merged in 2009 creating a new central office of the administrative sector of the Ministry of Social Affairs and Health known as the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira).

Continue to Valvira's home page.