Tillsyn påverkar

Valvira förbättrar genom styrning och tillsyn hanteringen av hälsorisker i livsmiljön samt rättsskyddet och tjänstekvaliteten inom social- och hälsovården.