Omavalvontasuunnitelma

Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan on omalla kustannuksellaan laadittava ja toteutettava omavalvontasuunnitelma. suunnitelmassa on esitettävä muun muassa se, miten estetään tupakan tai tupakointivälineen luovuttaminen alle 18-vuotiaalle. 

Elinkeinonharjoittaja voi laatia omavalvontasuunnitelman itse tai käyttää Valviran laatimaa omavalvontasuunnitelmamallia täydennettynä tarpeellisilla tiedoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä. Asetuksen mukaan myyntipaikan omavalvontasuunnitelman on sisällettävä:

 1. tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä;
 2. luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee;
 3. selvitys siitä, miten uusien työntekijöiden perehdytys toteutetaan sekä selvitys siitä, miten varmistetaan kaikkien työntekijöiden osaaminen vähintään vuosittain;
 4. menettelytavavat, miten myyjät ohjeistetaan toimimaan lain mukaisesti erilaisissa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin liittyvissä tilanteissa;
 5. menettelytavat, joilla elinkeinonharjoittaja ja omavalvonnan vastuuhenkilö seuraavat annettujen ohjeiden noudattamista;
 6. suunnitelma omavalvontasuunnitelman ylläpidosta ja toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista ja kehittämisestä; sekä
 7. selvitys siitä, mihin tupakoinnin vähentämisestä annetun asetuksen 11 §:n (174/1995) mukainen ilmoitus on asetettu niin, että tupakkatuotteiden myyntipisteessä asioiva asiakas havaitsee sen vaivatta. 

Omavalvontasuunnitelma voidaan laatia myös sähköiseen muotoon ja se voidaan yhdistää osaksi elintarvikehuoneiston muita omavalvontasuunnitelmia. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä myös yhtenä kokonaisuutena myyntipaikan työntekijöiden saatavilla.

Omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta on tehtävä edellä mainittujen toimenpiteiden  lisäksi seuraavat kirjaukset:

 1. toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset sekä kaikkien työntekijöiden osaamisen kertaaminen;
 2. tehdyt iän tarkastamiset ja niiden tulokset sekä tarkastuksiin liittyvät myynnin ongelmatilanteet ja välitysepäilyt;
 3. ongelmatilanteiden tai viranomaisten tarkastusten johdosta toteutetut toimenpiteet; ja
 4. omavalvonnan toimeenpanon ja sen tuloksellisuuden seuranta ja vuosittainen arviointi ja omavalvonnan kehittäminen.

Kirjaukset on säilytettävä kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden ajan.

Täytettävä tupakan vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelman malli (Yritys-Suomi).