Lupahakemus

Huomioitava ennen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemuksen täyttämistä

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja toimittaa lupahakemuksen yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön  tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä annetun asetuksen mukaisen omavalvontasuunnitelman. Valvira on laatinut säännökset täyttävän omavalvontasuunnitelmamallin, jota elinkeinonharjoittaja voi käyttää pohjana omavalvontasuunnitelmalleen.

Kunta on toimivaltainen myöntämään tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupia. Vanhan sosiaali- ja terveysministeriön omavalvontasuunnitelma- määräyksen (määräyskokoelma Dnro 1999:53) mukaiset omavalvontasuunnitelmat eivät ole enää hyväksyttäviä.

 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakeminen

Toimi seuraavasti:

1. Lue vähittäismyyntilupahakemuksen täyttöohje.
2. Tee myyntipaikkakohtainen omavalvontasuunnitelma vähittäismyyntiasetuksen mukaisesti. Sähköiseen lupahakemukseen on liitettävä tiedostona omavalvontasuunnitelma. Mikäli käytät Valviran laatimaa omavalvontasuunnitelmamallia pohjana, täytä sähköinen malli ja tallenna se omalle tietokoneellesi.
3. Täytä vähittäismyyntilupahakemus.
4. Liitä tallentamasi omavalvontasuunnitelma hakemukseesi. Mikäli haet myyntilupaa kirjallisella lupahakemuksella, liitä omavalvontasuunnitelma hakemukseen. Huomaathan, että pohjapiirroksen liittäminen hakemukseen on pakollista ainoastaan, jos tupakkatuotteiden myyntipisteet sijaitsevat muualla kuin kassan tai info- tai palvelupisteen välittömässä läheisyydessä.
5. Lähetä hakemus. Sähköiset hakemukset liitteineen ohjautuvat toimivaltaisen kunnan käsiteltäväksi. Kirjalliset hakemukset on toimitettava luvan myöntävälle kunnan viranomaiselle.
6. Sähköiset hakemukset: Kun lähetät hakemuksen, saat vastaanottokuittauksen, joka sisältää linkin. Linkin takaa avautuu yhteenveto jättämästäsi hakemuksesta, joka sisältää myös lupanumeron. Tulosta linkin takaa avautuva yhteenveto hakemuksestasi ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Huom! Tupakkatuotteiden myynnin saa aloittaa vasta kun kunta on myöntänyt myyntiluvan. Vaikka sähköisen hakemuksen lähettämisen jälkeen hakija saa lupanumeron, sillä ei voi asioida tukussa ennen kuin kunta on myöntänyt myyntiluvan.

Täältä pääset myyntilupahakemukseen, sen täyttöohjeeseen ja omavalvontasuunnitelmamalliin (Yritys-Suomi).