Ilmoituksenvarainen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, mikäli toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa tai asuinalueella. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

  • Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä
  • Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaava-alueella
  • Muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita. Tällaisia huoneistoja ja toimintoja ovat:
  1. Koulu tai oppilaitos
  2. Päivä-, lasten- tai vanhainkoti
  3. Parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon-käsittelyä tai -hoitoa
  4. Kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  5. Hautausmaa tai hautapaikka
  6. Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa