Asbesti

Asbestia on käytetty useissa eri rakennusmateriaaleissa 1970-luvulle asti. Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneista asbestia sisältävistä materiaaleista voi irrota asbestikuituja sisäilmaan. Asbestia on käytetty yleisesti mm. putkieristeissä, ilmanvaihtokanavissa, lattialaatoissa, liimoissa, kiinnityslaasteissa, tasoitteissa sekä rakennuslevyissä. 1970-luvulla ja sitä aikaisemmin rakennettujen rakennusten korjaustöitä suunniteltaessa tuleekin aina selvittää asbestia sisältävien rakenteiden esiintyvyys. Asbestia sisältävien rakenteiden korjaustöissä tulee huolehtia työalueiden eristämisestä ja alipaineistuksesta sekä jälkisiivouksesta. Asbestia sisältävien rakenteiden purku- ja korjaustöitä saavat tehdä vain siihen luvan saaneet yritykset.

Asbestimateriaalia käsiteltäessä ilmaan leviää pölyä ja muita asbestikuituja. Kuidut ovat läpimitaltaan 0,03 – 3 µm. Hengitysilman mukana kuidut kulkeutuvat ja kerääntyvät keuhkoihin. Altistumisesta voi aiheutua keuhkosyöpää, asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia.

Sisäilman asbestikuitupitoisuuden pitää olla alle 0,01 kuitua/cm3. Asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä ei ole hyväksyttävää. Huoneilman asbestipitoisuus on tarpeen mitata, jos rakennuksessa tehdään asbestipurku- tai korjaustöitä ja kuituja saattaa kulkeutua purettavasta tilasta asunnon tai muun oleskelutilan sisäilmaan. Jos rakennuksen asbestia sisältävät materiaalit ovat huonokuntoisia, saattaa myös tällöin olla syytä mitata sisäilman kuitupitoisuus.