Asuntojen siivottomuus

Terveydensuojeluviranomaisille tulleet asuntojen siivottomuuteen liittyvät valitukset ovat lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Siivottomuusongelmien luonteesta johtuen niiden käsittely terveydensuojeluviranomaisessa poikkeaa muista asumisterveyteen liittyvistä toimenpidepyynnöistä.

Siivottomuuden taustalla on lähes aina asukkaan sairauksia, kuten dementiaa, tai henkilökohtaisia ongelmia, kuten syrjäytyneisyyttä, alkoholismia, huumeiden käyttöä, mielenterveyden häiriöitä sekä niiden yhdistelmiä. Käytännössä on usein myös niin, ettei siivottomuuden keskellä elävä asukas koe siivottomuusongelmaa olevankaan.

Tyypillinen siivoton asuinhuoneisto, joista tulee valituksia terveydensuojeluviranomaiselle, on asunto-osakeyhtiön kerrostalossa sijaitseva asunto, jonka huoneistonhaltijana on yksinasuva osakkeenomistaja tai vuokralainen. Valituksia tulee jonkin verran myös rivitaloista (asunto-osakeyhtiö) sekä omakotitaloista, joissa siivottomuus käytännössä aiheuttaa terveyshaittaa pelkästään huoneiston asukkaalle.

Suomessa ei ole tehty tutkimuksia siivottomuuden aiheuttamista terveyshaitoista.

Asuntojen sisäilmastoa selvittäneiden tutkimusten tuloksia soveltamalla voidaan kuitenkin arvioida, että siivottomissa asunnoissa esiintyy esimerkiksi:

  • Orgaanisista jätteistä peräsin olevia terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä, kuten erilaisia mikrobeja, joille altistuminen voi aiheuttaa esim. ylähengitysteiden ärsytysoireita, infektioita ja yleisoireita.
  • Ihmis- tai eläinperäisistä eritteistä voi mikrobien lisäksi vapautua sisäilmaan erilaisia typpi- ja rikkiyhdisteitä.
  • Rikkiyhdisteitä voi lisäksi vapautua huonosti toimivista ja huonosti hoidetuista viemäreistä. Typpi- ja rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa silmien ja limakalvojen ärsytysoireita.
  • Pilaantuvista jätteistä voi vapautua sisäilmaan myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), joille altistumiseen liittyvät terveysvaikutukset ovat pääasiassa yhdistelmä ärsytys- ja yleisoireita, kuten silmien ja limakalvojen ärsytysoireita, päänsärkyä ja väsymystä.
  • Pöly, jota siivottomissa asunnoissa voi olla todella runsaasti, koostuu sekä epäorgaanisesta että orgaanisesta pölystä. Pölylle altistuminen voi niin ikään aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita.