Anniskelu

Alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino. Alkoholijuomien anniskelulupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella suunniteltu anniskelupaikka sijaitsee.

Luvan kotimaan liikenteen liikennevälineessä tapahtuvaan anniskeluun myöntää luvanhakijan kotipaikan aluehallintovirasto, tai jos hakijalla ei ole Suomessa kotipaikkaa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirast Valvira. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti ja anniskelulupa on anniskelupaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen.

Anniskeluluvanhaltijan on raportoitava anniskelutoiminnastaan neljännesvuosittain aluehallintovirastoille. Tarkempia tietoja anniskelulupaehdoista ja maksuista on aluehallintovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi).

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja alkoholilain täytäntöönpanoa koskevissa asioissa.

Anniskeluun liittyviä säädöksiä ja ohjeita löydät seuraavista asiakirjoista: