Alkoholi

Valvira myöntää seuraavia alkoholiin liittyviä lupia:

Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta. Se valvoo valtion alkoholiyhtiön, Alko Oy:n toimintaa ja sitä, että alkoholiyhtiö kohtelee alkoholijuomien tuottajia yhdenvertaisesti.

Aluehallintovirastot (www.avi.fi) myöntävät muun muassa seuraavat luvat toimialueillaan:

Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskeluluvan ja vähittäismyyntiluvan haltijaa koskevia muutoksia. Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä.

Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden lupa- ja valvontatyössä tavoitteena yhdenmukainen toiminta koko maassa. Valvira valvoo yhdessä aluehallintovirastojen kanssa alkoholijuomien mainontaa ja myynninedistämistä.

Valvira ehkäisee yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymistä alkoholielinkeinossa. Tavoitteena ovat toimivat markkinat ja elinkeinonharjoittajien sitoutuminen toimintaa ohjaavien ja yhteiskunnallisen vastuun edellyttämien säännösten noudattamiseen.

Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa yhteiskäytössä olevaa alkoholitietojärjestelmää Allua, johon on tallennettu tiedot alkoholielinkeinon toimijoista ja alkoholiluvista. Valvontaa varten tietojärjestelmään kerätään tietoja myös alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden välillä sekä ravintoloiden anniskelumyynnistä ja vähittäismyymälöiden myynnistä. Tietojärjestelmän tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot.

 

Alkoholin valmistus-, tukkumyynti, maahantuonti-, ja käyttölupa-asioita käsittelevien henkilöiden yhteystiedot:

Sähköposti: alkoholi@valvira.fi
Faksi: 0295 209 702

Tukkumyyntiluvat

 • Natalia Lumme, lakimies puh. 0295 209 517
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519
 • Laura Anttila, tarkastaja puh. 0295 209 521

Valmistusluvat, tuotevalvonta ja pakkausmerkinnät

 • Timo Rokka, ylitarkastaja puh. 0295 209 518
 • Markku Keskimäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 516
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519

Teollisuus/keittiöalkoholin käyttöluvat

 • Markku Keskimäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 516
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519

Ravintolan/vähittäismyyjän maahantuonti omaan kaupalliseen käyttöön

 • Natalia Lumme, lakimies puh. 0295 209 517

Alkoholijuomien myynti Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä

 • Natalia Lumme, lakimies puh. 0295 209 517
 • Eeva Saari, ryhmäpäällikkö puh. 0295 209 515

Alkoholin tuoterekisteri, raportointi

 • Tiina Heikkinen, rekisterisihteeri puh. 0295 209 203
 • Merja Nousiainen, rekisterisihteeri puh. 0295 209 217
 • Jyri Rokkanen, rekisterisihteeri puh. 0295 209 233

Hakemuksen käsittelyä koskevat kysymykset

Katri Könönen, osastosihteeri puh. 0295 209 512

 

Alkoholin mainonta-asioita käsittelevien henkilöiden yhteystiedot

Alkoholin mainontaa koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteella ohjaus@valvira.fi

Alkoholijuomien mainonta-asioita käsittelevät Valvirassa:

 • Marianna Vasara, ylitarkastaja puh. 0295 209 622
 • Kristiina Meriläinen, lakimies puh. 0295 209 618
 • Aleksi Halme, tarkastaja puh. 0295 209 624

 

Alkoholihallinnon ohjauksen yhteystiedot

Alkoholin anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnan ohjausta koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteella ohjaus@valvira.fi

Alkoholihallinnon ohjausta Valvirassa hoitavien henkilöiden yhteystiedot:

 • Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö puh. 0295 209 610
 • Juuso Nieminen, ylitarkastaja puh. 0295 209 614
 • Sari Tujunen, lakimies puh. 0295 209 620
 • Aleksi Halme, tarkastaja puh. 0295 209 624