Alkoholi

Alkoholilain tarkoituksena on kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Alkoholilain nojalla Valviralla on alkoholiasioiden lupahallintoon, valvontaan sekä ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Valvira käsittelee seuraavia alkoholijuomiin ja väkiviinaan liittyviä lupa- ja ilmoitusasioita:

Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta. Se valvoo valtion alkoholiyhtiön, Alko Oy:n, toimintaa ja sitä, että alkoholiyhtiö kohtelee alkoholijuomien tuottajia yhdenvertaisesti.

Aluehallintovirastot (www.avi.fi) myöntävät muun muassa seuraavat luvat toimialueillaan:

Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskeluluvan ja vähittäismyyntiluvan haltijaa koskevia muutoksia. Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä.

Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden lupa- ja valvontatyössä tavoitteena yhdenmukainen toiminta koko maassa.

Alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen valvonta kuuluu ensisijaisesti kullekin aluehallintovirastolle alueellaan. Valvira valvoo useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella tapahtuvaa tai valtakunnallisesti toteutettua alkoholijuomien mainontaa.

Valvira ehkäisee yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymistä alkoholielinkeinossa. Tavoitteena ovat toimivat markkinat ja elinkeinonharjoittajien sitoutuminen toimintaa ohjaavien ja yhteiskunnallisen vastuun edellyttämien säännösten noudattamiseen.

Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa yhteiskäytössä olevaa alkoholielinkeinorekisteri Allua, johon on tallennettu tiedot alkoholielinkeinon toimijoista ja alkoholiluvista. Valvontaa varten rekisteriin kerätään tietoja myös alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden välillä sekä ravintoloiden anniskelumyynnistä ja vähittäismyymälöiden myynnistä.

Alkoholielinkeinorekisterin tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee vuosittain.

Yhteystiedot

Alkoholin valmistus-, tukkumyynti, maahantuonti-, ja käyttölupa-asiat

Sähköposti: alkoholi@valvira.fi
Faksi: 0295 209 702

Tukkumyyntiluvat

 • Markku Keskimäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 516
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519
 • Laura Anttila, tarkastaja puh. 0295 209 521

Valmistusluvat, tuotevalvonta ja pakkausmerkinnät

 • Timo Rokka, ylitarkastaja puh. 0295 209 518
 • Markku Keskimäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 516
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519

Teollisuus/keittiöalkoholin käyttöluvat

 • Markku Keskimäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 516
 • Suvi Hietamäki, ylitarkastaja puh. 0295 209 519

Ravintolan/vähittäismyyjän maahantuonti omaan kaupalliseen käyttöön

 • Katri Könönen, osastosihteeri puh. 0295 209 512
 • Eeva Saari, ryhmäpäällikkö puh. 0295 209 515

Alkoholijuomien myynti Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä

 • Eeva Saari, ryhmäpäällikkö puh. 0295 209 515

Alkoholin tuoterekisteri, raportointi

 • Tiina Heikkinen, rekisterisihteeri puh. 0295 209 203
 • Merja Nousiainen, rekisterisihteeri puh. 0295 209 217

Hakemuksen käsittelyä koskevat kysymykset

Katri Könönen, osastosihteeri puh. 0295 209 512

Alkoholin mainonta-asiat

Alkoholin mainontaa koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteella ohjaus@valvira.fi

Alkoholijuomien mainonta-asioita käsittelevät Valvirassa

 • Marianna Vasara, ylitarkastaja puh. 0295 209 622
 • Riina Laitiainen, lakimies puh. 0295 209 618
 • Aleksi Halme, tarkastaja puh. 0295 209 624

Alkoholihallinnon ohjaus

Alkoholin anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnan ohjausta koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteella ohjaus@valvira.fi

Alkoholihallinnon ohjausta hoitavat Valvirassa

 • Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö puh. 0295 209 610
 • Juuso Nieminen, ylitarkastaja puh. 0295 209 614
 • Sari Tujunen, lakimies puh. 0295 209 620
 • Aleksi Halme, tarkastaja puh. 0295 209 624