Uusia ohjeita yksityisen terveydenhuollon toimintakertomuksista

24.2.2012

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on lähettänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille toimintakertomuksia koskevan 14.2.2012 päivätyn kirjeen. Toimintakertomukset on pyydetty toimittamaan 29.2.2012 mennessä. Valvira pahoittelee sitä, että pyyntöjä on mennyt myös joillekin sellaisille terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka eivät ole toimineet itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Nyt on käynyt ilmi, että yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin (aikaisemmin Ysteri, nyt Valveri), on merkitty itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi myös joitakin sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole koskaan toimineet itsenäisinä ammatinharjoittajina, vaan ovat toimineet esim. Kelan asiantuntijalääkärinä. Rekisteriin ei ole myöskään tallennettu kaikkia aluehallintovirastoille (aikaisemmin lääninhallituksille) tulleita ilmoituksia.

Näin ollen Valviran kirje, jossa pyydetään toimintakertomusta, on lähtenyt myös joillekin sellaisille henkilöille, joiden ei tarvitse antaa toimintakertomusta.

Valvira pyytää, että ne toimintakertomuspyynnön saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka eivät koskaan ole ilmoittaneet lääninhallitukselle tai aluehallintovirastolle toimivansa itsenäisenä ammatinharjoittajana, ilmoittaisivat asiasta Valviralle osoitteella valveri@valvira.fi. Pyydämme, että merkitsette viestin otsikoksi: itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. Näin löydämme postilaatikosta nopeasti tätä asiaa koskevat ilmoitukset ja saamme rekisteriin kuulumattomat nimet poistetuksi sieltä.

Lopetusilmoitus tehtävä aluehallintovirastolle

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimineen, mutta toiminnan lopettaneen terveydenhuollon ammattihenkilön pitää ilmoittaa lopettamisesta kirjallisesti sille aluehallintovirastolle, johon hän on tehnyt ilmoituksen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. Lopettamistieto ei siirry verottajan tietokannasta valvontaviranomaisten rekisteriin automaattisesti. Myös toiminnassa tapahtuvista muutoksista pitää ilmoittaa kirjallisesti aluehallintovirastolle.

Toimintakertomuksen antaminen on lakisääteinen velvoite

Valvira muistuttaa kuitenkin, että niiden henkilöiden, jotka ovat tehneet aluehallintovirastolle (entiselle lääninhallitukselle) ilmoituksen itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, on lain mukaan annettava toimintakertomus ko. aluehallintovirastolle. Toimintakertomus tehdään sähköisesti, mutta jos ammatinharjoittajalla ei ole tällaista mahdollisuutta, sen voi tehdä paperisena ja lähettää aluehallintovirastolle. Palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittavat ovat saaneet, joko sähköpostissa tai kirjeitse OID-koodin, joka tarvitaan toimintakertomuksen antamiseen.

Lain mukaan toimintakertomus on lähetettävä helmikuun loppuun mennessä. Osa itsenäisistä ammatinharjoittajista sai OID-koodin vasta tällä viikolla. Tämän johdosta ne, jotka eivät saa toimintakertomustaan valmiiksi määräaikaan mennessä, voivat toimittaa sen maaliskuun loppuun mennessä.

Valvira pyytää, että olette toimintakertomusasioissa yhteydessä ensisijaisesti alla mainittuihin aluehallintovirastojen yhteyshenkilöihin:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Hämeenlinna: Irma Jokinen puh. 040 488 0461, Anne Arvonen puh. 050 456 0695
Helsinki: Aira Ruohomaa puh. 040 488 0512, Sirpa Kernisalo-Perälä puh. 040 705 8430
Kouvola: Katariina Muotio puh. 040 488 0548, Raija Kaskinen puh. 040 557 3982
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Aune Mäkinen puh. 040 488 0620, Ritva Makkonen puh. 040 824 7493
Lapin aluehallintovirasto
Marjaana Määttälä puh. 050 321 0926, Anne-Mari Knuuti puh. 040 593 7149
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Taija Mäki puh. 050 456 2449, Hannele Eriksson puh. 040 822 9276
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Vaasa: Eija Väliaho puh. 040 582 6310, Jukka Eskelinen puh. 040 596 6091
Jyväskylä: Raili Burman-Häkkinen puh. 050 456 0362, Aino Mäkitalo puh. 040 553 5065
Tampere: Sinikka Piekkola puh. 040 541 6512
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sari Puolakanaho puh. 040 488 0444, Aila Tervo puh. 040 766 8465

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvira (terveydenhuollon palveluntuottajat, joilla on valtakunnallinen toimilupa)
Ylitarkastajat Eine Oinas-Soudunsaari puh. 040 169 3491 ja Toini Lantto puh. 040 169 3438

Lomakkeen teknistä täyttöä koskevat kysymykset
Suunnittelusihteeri Johanna Joki (arkisin klo 10 – 15), puh. 0295 209 202
Projektisihteeri Maiju Jääskeläinen, puh. 0295 209 208

asiointi@valvira.fi