Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat lomakkeet (ABST-lomakkeet) ja täyttöohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat ABST-lomakkeet sekä niiden täyttöohjeet ovat saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet toimitetaan aina joko terveydenhuollon toimenpideyksiköihin tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon  Valviraan (Valviran päätettävät asiat). Terveydenhuollon toimintayksiköt voivat toimittaa ilmoitukset suoritetuista raskauden keskeyttämisistä ja steriloimisista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) joko paperilla tai sähköisesti (toistaiseksi levykkeillä).


Lisätietoja

Lomakkeiden tekniseen käyttöön liittyvät kysymykset:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Mika Gissler, puh. 0295 247 279
Anna Heino, puh. 0295 247 177
Anne Soimula, puh. 0295 247 359
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat lupahakemukset ja muut kysymykset:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Seija Niiniketo, puh. 0295 209 536
Anni Kairakari, puh. 0295 209 562
Kaisa Saukko, puh. 0295 209 557

Tuula Stark, puh. 0295 209 548
Sähköposti: etunimi.sukunimi@valvira.fi

 

Hakemusten toimittaminen

Postiosoite:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

PL 210, 00531 Helsinki

 

Käyntiosoite virka-aikana klo 8.00 – 16.15:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lintulahdenkuja 4,  00500 Helsinki

 

Telefax 0295 209 701