Raskauden keskeyttäminen

Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valviralta vain tietyissä tapauksissa

Muissa tapauksissa raskauden keskeyttämiseen tarvitaan joko yhden lääkärin, esimerkiksi terveyskeskuslääkärin,  päätös tai tietyissä tapauksissa kahden lääkärin päätös.

  • Yhden lääkärin päätös tarvitaan, kun raskaus on kestänyt enintään 12 raskausviikkoa ja kun hakija on raskauden alkaessa alle 17-vuotias, täyttänyt 40 vuotta tai synnyttänyt neljä lasta.
  • Raskauden keskeyttämiseen tarvitaan kahden lääkärin päätös, kun raskaus on kestänyt enintään 12 raskausviikkoa ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijan elämänolojen ja muiden olosuhteiden vuoksi hänelle huomattava rasitus, raskaus on seurausta väkisinmakaamisesta tai muusta vastaavasta rikoksesta tai äidin tai isän sairaus tai muu siihen verrattava syy rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta.
  • Raskauden kestosta huolimatta kahden lääkärin päätös tarvitaan, kun raskauden jatkuminen tai synnyttäminen hakijan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä.

Kahden lääkärin lupapäätös sisältää kummankin erikseen antaman, yksityiskohtaisesti perustellun kirjallisen lausunnon. Lääkäreistä toisen on oltava raskauden keskeyttämisestä lausunnon antava lääkäri (lausunnonantajalääkäri) ja toisen keskeyttämisen suorittava lääkäri (suorittajalääkäri). Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokainen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva lääkäri, esimerkiksi terveyskeskuslääkäri. Lausunnonantajalääkärinä voi toimia myös yksityislääkäri, jolle Valvira on antanut luvan toimia lausunnonantajalääkärinä.

Valvira käsittelee vuosittain 800 - 1 000 raskauden keskeyttämistä koskevaa hakemusta.