Alkoholi

Alkoholilain tarkoituksena on kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Alkoholilain nojalla Valviralla on alkoholiasioiden lupahallintoon, valvontaan sekä ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Valvira käsittelee seuraavia alkoholijuomiin ja väkiviinaan liittyviä lupa- ja ilmoitusasioita:

Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta. Se valvoo valtion alkoholiyhtiön, Alko Oy:n, toimintaa ja sitä, että alkoholiyhtiö kohtelee alkoholijuomien tuottajia yhdenvertaisesti.

Aluehallintovirastoille kuuluvia alkoholivalvonnan tehtäviä

Aluehallintovirastot (www.avi.fi) myöntävät muun muassa seuraavat luvat toimialueillaan:

Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskeluluvan ja vähittäismyyntiluvan haltijaa koskevia muutoksia. Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden lupa- ja valvontatyössä tavoitteena yhdenmukainen toiminta koko maassa.

Alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen valvonta kuuluu ensisijaisesti kullekin aluehallintovirastolle alueellaan. Valvira valvoo useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella tapahtuvaa tai valtakunnallisesti toteutettua alkoholijuomien mainontaa.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäisy

Valvira ehkäisee yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymistä alkoholielinkeinossa. Tavoitteena ovat toimivat markkinat ja elinkeinonharjoittajien sitoutuminen toimintaa ohjaavien ja yhteiskunnallisen vastuun edellyttämien säännösten noudattamiseen.

Alkoholielinkeinorekisteri

Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa yhteiskäytössä olevaa alkoholielinkeinorekisteri Allua, johon on tallennettu tiedot alkoholielinkeinon toimijoista ja alkoholiluvista. Valvontaa varten rekisteriin kerätään tietoja myös alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden välillä sekä ravintoloiden anniskelumyynnistä ja vähittäismyymälöiden myynnistä. Alkoholielinkeinorekisterin tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee vuosittain.

Jaa tämä sivu

Yhteystiedot

Sähköposti

alkoholi(at)valvira.fi

alkoholiraportointi(at)valvira.fi (raportointiin ja tuoteilmoituksiin liittyvät asiat)

Faksi

0295 209 702