Valviran ylijohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Marja-Liisa Partanen: ”Muutoksessa on edettävä rohkeasti”

Valviran ylijohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Marja-Liisa Partanen: ”Muutoksessa on edettävä rohkeasti” Marja-Liisa Partanen 25.4.2017 / ...

Hemma hela livet – kotihoito keskiössä

Hemma hela livet – kotihoito keskiössä Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus 10.4.2017 / päivitetty 10.4.2017 16:14 Suomen...

Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa – mistä on kysymys?

Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa – mistä on kysymys? Hanna Ahonen 20.3.2017 / päivitetty 20.3.2017 10:17 ...

Valvonnan ennakoiva ote vahvistui vuonna 2016

Valvonnan ennakoiva ote vahvistui vuonna 2016 Marja-Liisa Partanen 3.3.2017 / päivitetty 3.3.2017 12:06 Valviran vaikuttavuus...

Adoptiojärjestelmä murroksessa?

Adoptiojärjestelmä murroksessa? Merja Vuori 1.3.2017 / päivitetty 20.3.2017 13:51 Lupahakemukset niin kansainväliseen kuin...

Myös viranomaistoimintaa on syytä kehittää digitalisaation hengessä

Myös viranomaistoimintaa on syytä kehittää digitalisaation hengessä Esa Koukkari 13.1.2017 / päivitetty 13.1.2017 09:54 Sote-...

Pula pätevistä ammattilaisista ja kasvava liikkuvuus eurooppalaisen sosiaalihuollon haasteina

Pula pätevistä ammattilaisista ja kasvava liikkuvuus eurooppalaisen sosiaalihuollon haasteina Hanna Ahonen 10.1.2017 / päivitetty...

Valvonta valmistautuu muutoksiin

Valvonta valmistautuu muutoksiin Marja-Liisa Partanen 16.12.2016 / päivitetty 16.12.2016 11:16 Reformiministerityöryhmä...

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmät Valviran rekisteriin

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmät Valviran rekisteriin Antti Härkönen 15.12.2016 / päivitetty 15.12.2016...

Terveysteknologia Suomen kasvun veturina

Terveysteknologia Suomen kasvun veturina Jussi Holmalahti 1.12.2016 / päivitetty 2.12.2016 08:51 Terveysteknologia on...

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muutti sosiaalihuollon kelpoisuuksien logiikkaa – työnantajan harkintavalta rekrytoinneissa kasvoi

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muutti sosiaalihuollon kelpoisuuksien logiikkaa – työnantajan harkintavalta rekrytoinneissa kasvoi Sanna Hyttinen 29.11.2016 ...

Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 / päivitetty 19.10.2016 13:04 ...

Palvelujen käyttäjän ääni kuului EPSOn kokouksessa

Palvelujen käyttäjän ääni kuului EPSOn kokouksessa Riitta Aejmelaeus 18.10.2016 / päivitetty 19.10.2016 13:57 Euroopan...

Mitä kuuluu SosAmha?

Mitä kuuluu SosAmha? Sanna Rännäli 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 16:44 Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli...

Uuden tupakkalain soveltamisalue laajeni

Uuden tupakkalain soveltamisalue laajeni Reetta Honkanen 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 15:16 Uusi tupakkalaki tuli...

STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden Pertti Metiäinen 17.10.2016 / ...

Sote-järjestelmä muuttuu – samoin valvonta

Sote-järjestelmä muuttuu – samoin valvonta Riitta Aejmelaeus ja Hanna Ahonen 8.7.2016 / päivitetty 8.7.2016 09:32 Valvonnalla...

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä kuntoon kattavasti

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä kuntoon kattavasti Tarja Vainiola 26.5.2016 / päivitetty 26.5.2016 11:56 ...

Kenen syy?

Kenen syy? Riitta Aejmelaeus 25.5.2016 / päivitetty 25.5.2016 11:19 Lyhyen ajan sisällä Suomessa on noussut julkisuuteen...

Valviran sote- ja aluehallinnonuudistukseen liittyvissä kannanotoissa korostuvat toimijoiden yhdenvertaisuus, valvonnan rakenteiden järkevöittäminen sekä kansallisen tietopohjan merkitys

Valviran sote- ja aluehallinnonuudistukseen liittyvissä kannanotoissa korostuvat toimijoiden yhdenvertaisuus, valvonnan rakenteiden järkevöittäminen sekä kansallisen tietopohjan merkitys ...

Elämän loppuvaiheen hoito valvonnan kannalta

Elämän loppuvaiheen hoito valvonnan kannalta Riitta Aejmelaeus 18.5.2016 / päivitetty 18.5.2016 09:51 Elämän loppuvaiheen...

Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015

Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015 Mikko Kareinen ...

Likaisia neuloja, ilokaasua ja potilaiden kaltoinkohtelua – mihin huomio?

Likaisia neuloja, ilokaasua ja potilaiden kaltoinkohtelua – mihin huomio? Tarja Holi 19.4.2016 / päivitetty 25.5.2016 11:26 ...

Valvira valvoo vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

Valvira valvoo vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa Marja-Liisa Partanen 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 10:46 Olemme...

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi - Uskallanko ilmoittaa epäkohdista?

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi - Uskallanko ilmoittaa epäkohdista? Riitta Husso 2.3.2016 / ...

Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa epäkohtien raportointiin

Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa epäkohtien raportointiin Laura Tiitinen 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 16:59 ...

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki parantaa asiakkaan oikeuksia

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki parantaa asiakkaan oikeuksia Pekka Ojaniemi 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 16:59 ...

Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopiste siirtyy jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa

Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopiste siirtyy jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa Marita Raassina ja Lilli Autti ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan järjestämisessä on suuria kansallisia eroja

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan järjestämisessä on suuria kansallisia eroja Hanna Ahonen 16.2.2016 / päivitetty 16.2.2016 09:03 ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muutoksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muutoksessa Marja-Liisa Partanen 14.12.2015 / päivitetty 14.12.2015 16:14 ...

Luottamusperusteinen valvonta luo valvojalle ja valvottaville positiivisia haasteita

Luottamusperusteinen valvonta luo valvojalle ja valvottaville positiivisia haasteita Hanna Toiviainen 14.12.2015 / päivitetty 14.12.2015...

Terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuus on sekä työperäistä maahanmuuttoa että pakolaisuutta

Terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuus on sekä työperäistä maahanmuuttoa että pakolaisuutta Jussi Holmalahti 24.11.2015 / päivitetty...

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten asumispalvelujen omavalonnasta Pro gradu -tutkimus

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten asumispalvelujen omavalonnasta Pro gradu -tutkimus Riitta Husso 6.11.2015 / päivitetty 17.12.2015...

Sociopolis omavalvonnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä

Sociopolis omavalvonnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä Riitta Husso 6.11.2015 / päivitetty 14.12.2015 16:26 ...

Adoptiolasten ja adoptioperheiden sekä adoptiotoiminnan näkökulman huomioon ottaminen strategisen hallitusohjelma kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanossa

Adoptiolasten ja adoptioperheiden sekä adoptiotoiminnan näkökulman huomioon ottaminen strategisen hallitusohjelma kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanossa Merja Vuori ...

Pohjoismaisen valvontakonferenssin anti käytäntöön

Pohjoismaisen valvontakonferenssin anti käytäntöön Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 / päivitetty 13.11.2015 15:38 Valvira isännöi...

Valvonta oppimista edistämässä. Poimintoja pohjoismaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssista

Valvonta oppimista edistämässä. Poimintoja pohjoismaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssista Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 / ...

Kuulumisia Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden EPSOn konferenssista

Kuulumisia Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden EPSOn konferenssista Riitta Aejmelaeus 20.10.2015 / päivitetty...

Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, muualla Euroopassa E-Health -palvelujen osuus kasvaa

Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, muualla Euroopassa E-Health -palvelujen osuus kasvaa Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 / päivitetty...

Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia

Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia Heikki Mattlar 20.10.2015 / päivitetty 21.10.2015 10:06 ...

Adoptioiden asianmukaisuus varmistetaan Haagin adoptiokonventiolla – terveiset erityiskomission istunnosta

Adoptioiden asianmukaisuus varmistetaan Haagin adoptiokonventiolla – terveiset erityiskomission istunnosta Merja Vuori 14.10.2015 / ...

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla ja keventämällä

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla ja keventämällä Marja-Liisa Partanen 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 13:14 ...

Omavalvonta – halpa keino parantaa tuloksia ja tyytyväisyyttä

Omavalvonta – halpa keino parantaa tuloksia ja tyytyväisyyttä Tarja Holi 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 13:05 Omavalvonnan...

Ajantasainen ja kattava tieto viranomaisten yhteiskäyttöön sekä valvonnan perustaksi

Ajantasainen ja kattava tieto viranomaisten yhteiskäyttöön sekä valvonnan perustaksi Olli Nylander ja Hanna Toiviainen 20.8.2015 / ...

Yksityisten sote-palveluiden velvoitteet ja normitarve vähenemässä

Yksityisten sote-palveluiden velvoitteet ja normitarve vähenemässä Esa Koukkari 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 12:31 ...

Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä

Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä Katariina Rautalahti 20.8.2015 ...

Ennakoiva valvonta on entistäkin tärkeämpi valvonnan muoto

Ennakoiva valvonta on entistäkin tärkeämpi valvonnan muoto Hanna Ahonen 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 12:09 Valvoa = ...

Terveydenhuollon valvonnan käsittelyajat lyhenivät ja keskeneräiset asiat vähenivät Valvirassa vuoden 2015 alkupuoliskolla

Terveydenhuollon valvonnan käsittelyajat lyhenivät ja keskeneräiset asiat vähenivät Valvirassa vuoden 2015 alkupuoliskolla Tarja Holi, Markus Henriksson 18.8.2015 ...

Kiireettömän hoitoon pääsyn kuminauhailmiöstä kestävään hoitoon pääsyn toteuttamiseen

Kiireettömän hoitoon pääsyn kuminauhailmiöstä kestävään hoitoon pääsyn toteuttamiseen Marja-Liisa Partanen 11.6.2015 / päivitetty...

Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa

Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa Riitta Husso 8.6.2015 / päivitetty...

Miten suuria laivoja käännetään? Työyhteisöjen toimintakulttuurit muutoksessa

Miten suuria laivoja käännetään? Työyhteisöjen toimintakulttuurit muutoksessa Riitta Husso 5.6.2015 / päivitetty 5.6.2015 13:41 ...

Pohjoismaisten adoptiokeskusviranomaisten kokouksen antia

Pohjoismaisten adoptiokeskusviranomaisten kokouksen antia Merja Vuori 1.6.2015 / päivitetty 1.6.2015 13:42 Suomi oli...

Suomi on edistyksellinen biopankkitoiminnassa

Suomi on edistyksellinen biopankkitoiminnassa Sandra Liede 27.5.2015 / päivitetty 27.5.2015 12:00 Vuonna 2013 voimaan...

Ajankohtaista valvonnan menetelmien kehittämisestä

Ajankohtaista valvonnan menetelmien kehittämisestä Riitta Aejmelaeus 27.5.2015 / päivitetty 27.5.2015 12:18 Suomessa, kuten...

Valvira arvioi työnsä vaikuttavuutta ja on myös itse arvioitavana

Valvira arvioi työnsä vaikuttavuutta ja on myös itse arvioitavana Marja-Liisa Partanen 25.5.2015 / päivitetty 28.5.2015 16:27 ...

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia Valvira 25.5.2015 / ...

Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa

Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa Riitta Husso 30.4.2015 / päivitetty 30.4.2015 10:32 26.3.2015 ...

Valvira vastaa toimintaympäristön muutoksiin uudella organisaatiolla

Valvira vastaa toimintaympäristön muutoksiin uudella organisaatiolla Marja-Liisa Partanen 22.4.2015 / päivitetty 23.4.2015 17:31 ...

Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia

Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia Hanna Toiviainen 22.4.2015 / päivitetty 22.4.2015 15:36 ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa kohdennetaan palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa kohdennetaan palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen Hanna Toiviainen 19.3.2015 / ...

Valvira ja aluehallintovirastot edistävät alkoholilupaviranomaisina turvallisia ja viihtyisiä kesätapahtumia

Valvira ja aluehallintovirastot edistävät alkoholilupaviranomaisina turvallisia ja viihtyisiä kesätapahtumia Marja-Liisa Partanen 18.12.2014 / ...

Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen Riitta Husso 15.12.2014 / ...

Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön

Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön Marja-Liisa Partanen 21.10.2014 / päivitetty 30.4.2015 12:52 Suomessa Lääkealan...

Valvira valvoo hoidon turvallisuutta, vaan ei lääketurvallisuutta

Valvira valvoo hoidon turvallisuutta, vaan ei lääketurvallisuutta Markus Henriksson 14.10.2014 / päivitetty 30.4.2015 12:02 ...

Yhteistyötä lisäämällä lasten ja nuorten palvelut paremmiksi

Yhteistyötä lisäämällä lasten ja nuorten palvelut paremmiksi Tuuli Krekelä 7.10.2014 / päivitetty 8.6.2015 09:43 Valviran...

Valvira Kuntamarkkinoilla 2014: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu omavalvontaan

Valvira Kuntamarkkinoilla 2014: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu omavalvontaan Tuuli Krekelä 29.9.2014 / päivitetty...

Omavalvonnalla voidaan parantaa vanhustenhuollon tilaa

Omavalvonnalla voidaan parantaa vanhustenhuollon tilaa Marja-Liisa Partanen 16.6.2014 / päivitetty 21.4.2015 14:34   ...

Toimintaympäristössä tapahtuu

Toimintaympäristössä tapahtuu Marja-Liisa Partanen 28.3.2014 / päivitetty 21.4.2015 14:41 Toimintaympäristön nopeat ja...

Adoptiokoulutuksessa keskityttiin uuden adoptiolain soveltamiskäytäntöihin

Adoptiokoulutuksessa keskityttiin uuden adoptiolain soveltamiskäytäntöihin Jonna Salmela 27.3.2014 / päivitetty 30.4.2015 14:14 ...