Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä on Valviran ylläpitämä blogi. Kirjoittajat ovat Valviran asiantuntijoita, jotka tuovat valvonnan ja ohjauksen näkökulmia alansa ajankohtaisiin asioihin. Lue ja ota kanssamme kantaa!

Huomaathan, että kommentit tulevat julkisiksi tarkistuksen jälkeen. Valvira ei julkaise asiattomia tai asiaan liittymättömiä kommentteja.

 • Riitta Aejmelaeus, ylilääkäri, Valvira ja Anssi Keinänen, lainsäädäntötutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto 9.1.2018 (0)
  Lainsäädäntö on yksi keino saavuttaa yhteiskunnassa asetetut tavoitteet. Sääntelijä pyrkii korjaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja ohjaamaan valvonnan kohteita haluttuun suuntaan. Sääntelyn vaikutuksia pyritään arvioimaan laajasti ennakolta lainvalmistelun yhteydessä. Sääntely ei aina ole ongelma ...
 • Markus Henriksson 15.12.2017 (0)
  Olemme juuri julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuodelle 2018. Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisen sote-valvonnan vuotuiset valvontakohteet: vuonna 2018 uusia suunnitelmallisen valvonnan painopisteitä ovat m ...
 • Satu Räsänen 14.12.2017 (0)
  Turvapaikanhakijoihin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina olleet erityisen ajankohtaisia Euroopassa. Haasteet ovat sekä kansainvälisiä että alueellisia. Aihetta käsiteltiin laajasti European Social Network (ESN) -verkoston seminaarissa Tukholmassa lokakuussa 2017. Verkosto, jonka jäsen Valvira o ...
 • Markus Henriksson ja Tarja Holi 12.12.2017 (133)
  Valvira on viime aikoina joutunut puuttumaan muutamien mm. kroonista väsymysoireyhtymää hoitavien lääkäreiden ammattioikeuksiin. Tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kroonisen väsymysoireyhtymän ja muiden ns. toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltavien ...
 • Markus Henriksson 13.10.2017 (0)
  Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 5.10., että uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto eli Luova-virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Luovan käynnistymisen aikataulun pitk ...
 • Riitta Aejmelaeus 10.10.2017 (4)
  Hollannissa tutkitaan aktiivisesti sitä, miten terveydenhuollossa ja erityisesti sen valvonnassa yleisesti käytettävät termit voitaisiin jäsentää niin, että ne olisivat kaikkien toimijoiden tunnistettavissa. Yksi ajankohtaisista tutkimuksen kohteista on luottamus. Luottamus vaikuttaa osaltaan valvov ...
 • Satu Räsänen 27.9.2017 (4)
  Vuorovaikutus potilaan ja hänen läheistensä sekä muun hoitotiimin kanssa on tärkeä osa lääkärin työtä. Vuorovaikutusopinnot ovatkin vakiintuneet osaksi lääkärien peruskoulutusta. Valvira ei valvo lääkärien koulutusta, mutta seuraa koulutuksen kehittämistä ja osallistuu sitä koskevaan keskusteluun. ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.9.2017 (0)
  Vuonna 2002 kuusi lasta kuoli Hollannissa heidän isänsä aiheuttamassa tulipalossa. Sitä ennen perhe oli saanut apua 24 asiantuntijalta. Asiantuntijat eivät tienneet toistensa toimista. Tapahtuman jälkeen Hollannin valvontaviranomaiset yhdistivät voimansa toimiakseen tehokkaammin. Nuorisotoimesta, so ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.8.2017 (0)
  Care Quality Commission (CQC), Englannin terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon valvonnasta vastaava viranomainen, julkaisi kesäkuussa 2017 raportin sairaaloiden toiminnan laadun parantamisesta. Raportissa kuvataan, miten sairaalat, joiden toiminta aiemmalla CQC:n tarkastuskäynnillä oli arvio ...
 • Markus Henriksson 3.8.2017 (0)
  Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 -asiakirjan kesäkuun lopulla. Kyse on valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Huipputärkeä asiakirja tuntuu kuitenkin ainakin vielä tällä hetkellä jääneen sote-uudistuksen aikataulumuutosten ja kesälomakauden jal ...
 • Markus Henriksson 21.6.2017 (2)
  Vuoden 2019 alusta pääosaa Valviran tehtävistä hoidetaan paraikaa valmisteltavassa Valtion lupa- ja valvontavirastossa (Luova-virasto). Uuteen virastoon kootaan sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kulttuuritoimen, ympäristötehtävien ja työsuojelun lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Valtion lupa- j ...
 • Riitta Aejmelaeus 17.5.2017 (1)
  Valvira on mukana Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten (EPSO) toiminnassa. EPSO tapasi Englannin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaavan Care Quality Commissionin (CQC) asiantuntijoita 24.–25.4.2017. CQC on terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon toimintayk ...
 • Marja-Liisa Partanen 25.4.2017 (0)
  Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen jää eläkkeelle huhtikuun 2017 lopussa. Päätös jäädä eläkkeelle vaati kypsyäkseen hetken aikaa, mutta tuntuu päivä päivältä oikeammalta. -    Aika kuluu, enkä enää olisi siirtynyt uuteen virastoon, Partanen sanoo. -    Tässä vaih ...
 • Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus 10.4.2017 (0)
  Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos Anne Eriksson kutsui Tukholman suurlähetystöön 30 vanhustenhuollon asiantuntijaa eri sektoreilta keskustelemaan Suomen ja Ruotsin vanhustenhuollosta, sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista ja erityisesti siitä, miten iäkkäille kansalaisille turvat ...
 • Hanna Ahonen 20.3.2017 (4)
  Asiakaslähtöisyys on tänä päivänä avainsanana monissa toiminnoissa. Aihe puhututtaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa – eikä vain meillä, vaan muissakin maissa. Mistä valvonnan asiakaslähtöisyydessä oikein on kysymys? Palvelujen käyttäjät aktiivisiksi toimijoiksi Vuonna 2013 Englannis ...
 • Marja-Liisa Partanen 3.3.2017 (1)
  Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät vuonna 2016 hyvällä tasolla, vaikka käytössämme olevat resurssit pienenivät. Saimme myös hoitaaksemme uusia lakisääteisiä tehtäviä (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistuksen, nimikesuojauksen ja valvonnan sekä laajentuneen tupakkavalvonna ...
 • Merja Vuori 1.3.2017 (2)
  Lupahakemukset niin kansainväliseen kuin kotimaiseenkin vieraslapsiadoptioon ovat vuosi vuodelta vähentyneet. Myös kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten määrä on parin viime vuoden aikana romahtanut. Maailmalla on keskusteltu äskettäin jo siitäkin, pitäisikö kansainväliset vierasla ...
 • Esa Koukkari 13.1.2017 (0)
  Sote- ja maakuntauudistus myllää palvelujärjestelmämme uuteen uskoon. Alueet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjät, hallinto ja valvonta jatkossa operoivat, ovat muutosten myötä maantieteellisesti huomattavasti laajempia kuin aiemmin. Suunniteltu valtakunnallinen lupa- ja valvontaviras ...
 • Hanna Ahonen 10.1.2017 (2)
  Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja riittävyys organisaatioissa nousevat meillä toistuvasti esiin. Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan joko määrältään tai laadultaan riittämättömät resurssit aiheuttavat viiveitä käsittelyajoissa. Samalla vaarantuvat asiakkaan oikeusturva ja hyvä hallin ...
 • Marja-Liisa Partanen 16.12.2016 (0)
  Reformiministerityöryhmä linjasi marraskuun 11. päivänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Valvirasta uuteen valtioneuvoston yhteiseen lupa- ja valvontavirastoon (ns. LUOVA). Ministeriryhmän Valviraa koskeva päätös on ehdollinen: eh ...
 • Antti Härkönen 15.12.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävät potilas- ja asiakastietojärjestelmät tulee ilmoittaa Valviran rekisteriin. Tietojärjestelmien tiedot julkaistaan Valviran ylläpitämässä rekisterissä vuoden 2017 alussa, josta alkaen ainoastaan Valviran rekisteriin ilmoitettujen tietojärjestelmien käyttööno ...
 • Jussi Holmalahti 1.12.2016 (0)
  Terveysteknologia on kaikkialla kehittyneessä maailmassa voimakkaalla kasvukäyrällä. Suomessa terveysteknologian arvo on jo vuosia sitten ohittanut lääketeollisuutemme myynnin arvon. Suomelle terveysteknologian kauppatase on lisäksi huomattavan positiivinen. Terveysteknologian arvo kasvaa yhä voimak ...
 • Sanna Hyttinen 29.11.2016 (0)
  Lailla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on kaksi keskeistä tavoitetta: Sen tarkoituksena on ensinnäkin edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun muun muassa edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnassa tarvitta ...
 • Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 (0)
  Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista myös sähkösavukkeisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin sekä poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin tuotteis ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.10.2016 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (European Partnership of Supervisory Organisations in Social Services and Health Care, EPSO) 22. konferenssi pidettiin 28.-30.9.2016 Tukholmassa. Konferenssiin osallistui 48 osanottajaa 13:sta maasta. Yksi kokouksen pääteemoista oli potilaid ...
 • Sanna Rännäli 17.10.2016 (0)
  Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee hakea oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeutta käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiak ...
 • Reetta Honkanen 17.10.2016 (0)
  Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuun puolivälissä. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jonka myötä kumottiin vuoden 1976 tupakkalaki  Muutokset olivat osittain hyvinkin merkittävät. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista käsittämään myös sähkösavukkeet j ...
 • Pertti Metiäinen 17.10.2016 (0)
  Asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia mm. sisäympäristön lämpötilan, ilmanvaihtomäärän, melun, kemiallisten yhdisteiden tai mikrobien osalta. Soveltamisohjeessa annetaan numeeriset toimenpiderajat näytteiden mikrobimäärill ...
 • Riitta Aejmelaeus ja Hanna Ahonen 8.7.2016 (0)
  Valvonnalla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä erityisesti asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeusturvan varmistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät useita muita palveluita vahvemmin kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen, minkä vuoksi palv ...
 • Tarja Vainiola 26.5.2016 (0)
  Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuutta laitteen ja tarvikkeen elinkaaren ajan. Laitteiden käyttäjinä sosiaali  ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat keskeisiä toimijo ...
 • Riitta Aejmelaeus 25.5.2016 (0)
  Lyhyen ajan sisällä Suomessa on noussut julkisuuteen useita potilasturvallisuutta vaarantaneita tilanteita. On sattumanvaraista, mitkä asiat nousevat julkisuuteen; elävässä elämässä näitä tilanteita on paljon enemmän. Jotta potilasturvallisuuden vaarantumisesta voitaisiin saada irti kaikki mahdollin ...
 • Marja-Liisa Partanen 23.5.2016 (0)
  Suomessa on käynnissä historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, ml. samanaikainen keskushallinnon rakenteiden muokkaaminen. Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin – tämän perustehtävän ...
 • Riitta Aejmelaeus 18.5.2016 (0)
  Elämän loppuvaiheen hoitoon osallistuminen on kaikille asianomaisille tunnevaltainen kokemus.  Siirtyminen saattohoitopotilaaksi on myös prosessi, jonka aikana tehdään useita linjauksia, jotka koskevat potilasturvallisuutta, hoidon laatua tai potilaan lakisääteisiä oikeuksia. Saattohoito ei use ...
 • Mikko Kareinen 26.4.2016 (0)
  Valvirassa ja aluehallintovirastoissa tuli vuonna 2015 vireille yhteensä 4 243 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Näistä kaksi kolmasosaa (2 615) kohdistui terveydenhuoltoon ja kolmasosa (1 628) sosiaalihuoltoon. Valvontaviranomaiset ratkaisivat vuonna 2015 yhteensä 5 368 valvonta-asiaa.& ...
 • Tarja Holi 19.4.2016 (2)
  Tiedotusvälineissä on viime viikkoina kuvattu laajasti eräitä terveydenhuollossamme ilmenneitä vahinkoja, ammattihenkilöiden epäasianmukaista toimintaa ja potilasturvallisuusriskejä. On raportoitu, että Kupittaan sairaalassa on kohdeltu potilaita menneinä vuosina epäasianmukaisesti, HusLabissa on ot ...
 • Marja-Liisa Partanen 2.3.2016 (0)
  Olemme Valviran resurssien niukkenemisesta huolimatta pystyneet edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon saatavuus on parantunut suunnitelmaperusteisen valvonnan ansiosta ja alkoholin l ...
 • Riitta Husso 2.3.2016 (11)
  ”Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen, muutos ja kehitys” sanotaan sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa. Sosiaalialalla työn eettisyydellä onkin erityinen rooli. Sosiaalialan ammattilainen kehittää omaa työtään asiakkaa ...
 • Laura Tiitinen 2.3.2016 (0)
  Epäkohtien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on oppia tapahtumista ja kehittää työyhteisön toimintaa paremmaksi. Enemmistö sosiaalialan työntekijöistä ei tiedä, kuinka työyhteisöön liittyvistä epäkohdista olisi raportoitava. Tämän syynä on ehkä se, ettei raportoinnille ole vielä organisaatioiss ...
 • Pekka Ojaniemi 2.3.2016 (0)
  Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Lain toimeenpanoa on valmisteltu Valvirassa jo useita kuukausia syyskuussa 2015 asetetussa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanohankkeessa laajalla rintamalla ja nopealla aikataululla. Tekemistä riittää vielä lain voimaantulon jälkee ...
 • Marita Raassina ja Lilli Autti 2.3.2016 (4)
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL toteutti lastensuojelun määräaikojen kolmannen valtakunnal-lisen tiedonkeruun ajanjaksolla 1.4. - 30.9.2015. Tulosten mukaan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen määräajat ylittyivät 107 kunnassa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet ...
 • Hanna Ahonen 16.2.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat niin meillä kuin muissakin maissa enemmän tai vähemmän ja monin eri tavoin säänneltyä toimintaa. Meillä sääntely kohdistuu sekä palvelujen tuottamiseen että niiden järjestämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on turvata palvelun käyttäjien – asiakkaiden ja poti ...
 • Marja-Liisa Partanen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on edennyt, ja hallitus on sopinut 7.11.2015 aluejaon perusteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 itsehallintoalueelle. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ...
 • Hanna Toiviainen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan painopistettä siirretään sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä. Teemat näkyvät vahvasti myös vastikään julkaistussa sosiaali- ja ter ...
 • Jussi Holmalahti 24.11.2015 (0)
  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen maasta ja maanosasta toiseen on pysyvä ilmiö. Viime vuosina mukaan on kuitenkin tullut ammattilaisten aktiivinen työperäinen maahanmuutto kehitysmaista länsimaihin ja toisaalta erilaisiin konflikteihin liittyvä pakolaisuus. Valvira tarkastelee ilmiötä ...
 • Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Itä-Suomen yliopistossa valmistui syksyllä 2015 Niina Kaukosen ja Virva Richterin Pro gradu -tutkimus Sosiaalipalvelujen omavalvonta turvaamassa asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutu-mista. Siinä tarkasteltiin asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista omavalvontasuunnitelmien kirjausten peruste ...
 • Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Sociopoliksessa on käynnistetty omavalvonnan koulutus- ja tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa ja välittää tuoretta tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta. Omavalvontapilottiin osallistuu sosiaalityön toimintayksiköitä eri puolilta Lappia. Sociopoliksen osaamiskeskittymässä ovat mukana Lapin sosiaaliala ...
 • Merja Vuori 4.11.2015 (0)
  Adoptiolautakunnan täysistunto on tehnyt esityksen adoptiolasten ja adoptioperheiden näkökulman huomioon ottamisesta hallituksen kärkihankkeissa ja reformeissa. Valtioneuvoston kanslian 28.9.2015 päivätyssä toimintasuunnitelmassa 13/2015 on täsmennetty kärkihankkeiden ja reformien aikataulut, toime ...
 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Valvira isännöi menestyksekkäästi kolmea merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon kansainvälistä kokousta syys-lokakuun vaihteessa. Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat ja asiantuntijat ja kokoontuivat kaksipäiväiseen pohjoismaiseen valvontakonferenssiin (Nordisk tillsynskonferens) ...
 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Suomi on uudistuksia tehdessään katsonut perinteisesti Pohjanlahden tuolle puolen, Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Valviran ruotsalainen kollegaorganisaatio IVO (Institutet för vård och omsorg) uudistettiin vuonna 2013. Uudistamisen taustalla oli tarve löytää uusi suunta, visio ja yhteiset tavoitt ...
 • Riitta Aejmelaeus 20.10.2015 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (EPSO) 20. konferenssi pidettiin 29 – 30.10.2015. Konferenssiin osallistui 51 henkilöä 16:sta eri maasta. Osallistujamaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Konferenssin tarkoitus on luoda eri maiden valvontaviranomaisille tilaisuus ke ...
 • Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  E-Health -palvelut ovat kasvava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuoto Euroopassa. Ne eivät ainoastaan ole tulleet jäädäkseen, vaan niiden tarjonnan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina muun Euroopan ohella myös Suomessa. Samalla ne asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhu ...
 • Heikki Mattlar 20.10.2015 (0)
  Pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokouksessa nousivat erityisesti esille ilmoitettujen laitosten valvonta, kotona käytettävien lääkintälaitteiden määrän kasvu sekä uudet tuotantomenetelmät kuten 3D-tulostus ja siihen liittyvät eri toimijoiden tuotevastuukysymykset. Myös kaikki ...
 • Merja Vuori 14.10.2015 (0)
  Viime päivinä on mediassa ollut vilkasta keskustelua adoptioista. Keskustelun pontimena on ainakin osaltaan ollut adoptiolasten tarjonnan ja kysynnän vastaamattomuus. On ehdotettu jonotusjärjestelmän käyttöön ottoa, ja kysytty, miten Suomeen ilman vanhempiaan saapuneen lapsen voisi adoptoida. Adopt ...
 • Marja-Liisa Partanen 20.8.2015 (2)
  Hallitusohjelman mukaan yhtenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Viime kesäkuussa pääministerin ilmoituksessa on nostettu esille myös kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa normien purkaminen on yksi tärkeä tie. ...
 • Tarja Holi 20.8.2015 (0)
  Omavalvonnan ensisijaisuus on kehittämisen kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista omavalvontaa, jonka avulla ehkäistään epäasianmukainen menettely, havaitaan epäkohdat ja puututaan niihin viivy ...
 • Olli Nylander ja Hanna Toiviainen 20.8.2015 (0)
  Tietoperustaa ja tiedonkulkua tulee kehittää arvioimalla sosiaali- ja terveydenhuollon erillisrekistereitä koskevat lait, nykyinen tietosuojalainsäädäntö, tilastolaki ja henkilörekisterilaki uudelleen, poistamalla tiedonkulun esteet ja turvaamalla viranomaisille mahdollisuudet hyödyntää myös toisten ...
 • Esa Koukkari 20.8.2015 (1)
  Voimassa oleva yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva lainsäädäntö ei vastaa nykyistä palvelutuotantoa eikä sen kehittymis- ja muutostarpeita. Valvira ja aluehallintovirastot ovat joutuneet yhdessä tekemään runsaasti lupahallintoa koskevia linjauksia. Laki ei ole vastannut kaikki ...
 • Katariina Rautalahti 20.8.2015 (0)
  Osin jo vanhentunutta alkoholilainsäädäntöä olisi tarpeen päivittää vastaamaan nykypäivää.  Lähtökohtana tulisi ensisijaisesti olla terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, mutta myös turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen sekä säädösten sujuvoittaminen olisi tärkeää.   Valvira on to ...
 • Hanna Ahonen 20.8.2015 (0)
  Valvoa = 1.(nukkumisen vastakohtana:) olla hereillä, valveilla 2.tarkkailla, pitää silmällä, kontrolloida, pitää huolta, huolehtia jostakin. Ohjata= 1.  saattaa jk kulkemaan haluttuun suuntaan, pitää jk oikeassa suunnassa, säädellä jnk kulkua. 2. tietä t. suuntaa näyttäen neuvoa menemään jhk, ...
 • Tarja Holi, Markus Henriksson 18.8.2015 (1)
  Tammi-kesäkuussa 2015 Valvirassa tuli vireille uusia terveydenhuollon valvonta-asioita hiukan vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Keskeneräisten terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä laski noin 700 tapauksesta 643 tapaukseen. Lasku johtuu ennen kaikkea Valviran vuoden 2014 lopussa päätö ...
 • Marja-Liisa Partanen 11.6.2015 (0)
  Terveydenhuollon valvonnassa on otettu ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Pelkät kirjalliset selvitykset eivät ole suinkaan aina riittäviä, vaan valvontatoimintaan tarvitaan lisää yhä monipuolisempia terveydenhuollon toimintayksiköiden ja valvovien viranomaisten lähestymistapoja ...
 • Riitta Husso 8.6.2015 (0)
  Huhtikuun alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain taustalla on vankka ajatus siitä, että asiakas saa tarpeeseensa nähden riittävät sosiaalipalvelut. Tavoitteena on varhainen tuki ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen. Oikea-aikaisilla, riittävillä ja laadukkailla palveluilla pyritään ...
 • Riitta Husso 5.6.2015 (0)
  Itsemääräämisoikeus merkitsee henkilön itsenäistä oikeutta, kykyä ja mahdollisuutta päättää itseään koskevista asioista ja toteuttaa omaa elämäänsä koskevat päätökset kenenkään estämättä. Itsemääräämisen periaate on vakiinnuttanut asemansa perusperiaatteena, joka läpäisee koko oikeusjärjestyksen. I ...
 • Merja Vuori 1.6.2015 (0)
  Suomi oli isäntämaana, kun pohjoismaiset adoptiokeskusviranomaiset Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta pitivät vuosittaisen kokouksensa 21 - 22.5.2015 Säätytalolla. Adoptiokeskusviranomaisten keskeisenä tehtävänä on valvoa kansainvälisen adoption prosessien toimivuutta ja adoptiopalvelunantaj ...
 • Sandra Liede 27.5.2015 (0)
  Vuonna 2013 voimaan saatettua biopankkilakia on Suomessa ylistetty maailman parhaaksi ja edistyksellisimmäksi biopankkilaiksi. Suomalaiselle tutkimukselle on uuden lain myötä annettu mahdollisuus nousta biolääketieteen globaaliin kärkijoukkoon edistäen pitkällä aikavälillä maamme väestön hyvinvointi ...
 • Riitta Aejmelaeus 27.5.2015 (3)
  Suomessa, kuten kansainvälisestikin, valvontaviranomaiset ovat tähän asti pyrkineet takaamaan hoidon ja palvelujen laadun asettamalla palvelunharjoittajien toimintaedellytyksille erilaisia kriteerejä esimerkiksi tiloista sekä henkilökunnan koulutuksesta ja määrästä. On osoittautunut, että minimistan ...
 • Marja-Liisa Partanen 25.5.2015 (0)
  Valviran työtä arvioidaan koko ajan monin tavoin. Mittaamme itse joka toinen vuosi valtionhallinnon työtyytyväisyysbarometrillä mm. virastomme johtamista, työoloja ja työhyvinvointia. Lisäksi viraston eri substanssialueet tekevät omia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Valviran mainetta mitataan säännölli ...
 • Valvira 25.5.2015 (2)
  Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistusta valmistellaan parhaillaan. Nyt näyttää olevan paineita siihen, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto haluttaisiin palauttaa kokonaan aluehallintovirastoille, joiden tehtävänä se oli vuoteen 2009 asti. Tuolloin säädettiin en ...
 • Riitta Husso 30.4.2015 (0)
  26.3.2015 Asiakasturvallisuus on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja myös keskeinen kehittämisen ja seurannan kohde sosiaalihuollon toimintayksiköiden omavalvonnassa. Käsitteenä asiakasturvallisuus on laaja ja toisaalta vielä jäsentymätön kokonaisuus, joka kattaa asiakkaan sekä fyysi ...
 • Marja-Liisa Partanen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira on toiminut uudistetulla organisaatiolla nyt parin kuukauden ajan. Olemme jo lyhyessä ajassa saaneet runsaasti positiivista palautetta uudistuksesta niin talon sisältä kuin myös eri yhteistyökumppaneiltamme. Olemme monella tavalla toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten pyörte ...
 • Hanna Toiviainen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja valvontaan liittyvän ohjauksen malleja ja menetelmiä, sekä valvonnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Kehittämistyössä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän liittymäpinnat, hoito- ja palveluprosessi ...
 • Hanna Toiviainen 19.3.2015 (0)
  Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa suunnitelmaperusteista viranomaisvalvontaa kohdennetaan erityisesti palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen. Palvelujen laadun ja sisällön valvonta on ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. Valvira tukee omavalvonnan to ...
 • Marja-Liisa Partanen 18.12.2014 (0)
  Vuonna 2015 alkoholihallinnon valvontaohjelma painottaa tilapäisten anniskelutapahtumien suunnittelua ja toimeenpanoa yhteistyössä eri viranomaisten sekä tapahtumanjärjestäjien ja anniskeluluvanhaltijoiden kanssa. Valvontaohjelmaa voidaan käyttää keinona nostaa esiin ja ottaa käyttöön toimivia paika ...
 • Riitta Husso 15.12.2014 (0)
  Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmallinen laatu- ja asiakasturvallisuustyö käynnistyy pian alkavana vuonna. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä mukaan lukien kotipalvelu. Myöhemmin keväällä, uuden sosiaalihuoltol ...
 • Marja-Liisa Partanen 21.10.2014 (0)
  Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääketurvallisuudesta. Se mm. päättää, mitä lääkkeitä markkinoille pääsee ja mitä lääkkeitä mahdollisesti vedetään pois markkinoilta. Valvirassakin lääkeasioita tarkastellaan päivittäin, mutta toisesta näkökulmasta. Me katsomme asiaa ...
 • 1 2