Takaisin edelliselle sivulle

Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista

Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista

25.5.2012 14:50

Valviran ohje 12/2012

Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista (pdf)

Vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä. Vastaavalle hoitajalle ja tämän sijaisille asetettuja ammattitaitoa ja henkilökohtaista sopivuutta koskevia  vaatimuksia tarkistettiin ja säännökset niistä otettiin alkoholilain (1143/1994) 21 b §:ään vuoden 2003 alusta voimaan tulleella  lainmuutoksella (764/2002).

Ohjeen tarkoituksena on koota yhteen anniskelupaikan vastaavaa hoitajaa ja tämän sijaisia koskevat säännökset sekä aiheesta annetut viranomaisohjeet. Tavoitteena on parantaa hajallaan olevan tiedon saantia sekä samalla tarkentaa vastaavasta hoitajasta annettuja ohjeita käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Alkoholilain 21 b §:ssä säädetyt edellytykset ovat samat vastaavalle hoitajalle ja tämän sijaiselle. Se, mitä tässä ohjeessa lausutaan vastaavasta hoitajasta, koskee siis myös vastaavan hoitajan sijaista.

Jaa tämä sivu