Takaisin edelliselle sivulle

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

20.1.2015 09:50

Valviran ohje 12/2014

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

Ohje on tarkoitettu tueksi arvioitaessa, täyttääkö alkoholijuomien varasto tai valmistustila sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tässä ohjeessa alkoholijuomien varastosta ja valmistustilasta käytetään yhteisnimitystä elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneiston vaatimuksista säädetään elintarvikelaissa (23/2006), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa elintarvikehygieniasta (852/2004) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011). Tämän lisäksi alkoholilaki (1143/1994) ja valmisteverotuslaki (182/2010) asettaa omat vaatimuksensa alkoholijuomien varastoinnille ja valmistuspaikalle. Valmisteverotuslain osalta Tulli on toimivaltainen viranomainen ja voi antaa ohjeita tilan turvajärjestelyihin.

 

Elintarvikehuoneiston tilasuunnittelun tulee olla käyttötarkoituksen mukaista. Elintarvikelainsäädännön lisäksi rakennusvalvonta ja pelastustoimi asettavat omat vaatimuksensa tilojen soveltuvuudelle Kun rakennetaan uutta elintarvikehuoneistoa tai huoneistoon tehdään rakenteellisia muutoksia, tulee ottaa yhteys paikalliseen rakennusvalvontaan toimenpide-/rakennusluvan hankkimiseksi. Pelastustoimeen tulee ottaa yhteys, jos tiloissa säilytetään tai valmistetaan palovaarallisia aineita.

 

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Verottomien varastojen ja valmistuspaikkojen ilmoitukset käsittelee Valvira. Verollisten varastojen ilmoitukset toimitetaan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle.

Jaa tämä sivu